Słownik POLARYZACJA ŚWIATŁA. co to znaczy? Słownik fale elektromagnetyczne) jest falą poprzeczną.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Polaryzacja

Definicja z ang. Polarization of light., z niem. Die Polarisation des Lichts..

Co to znaczy: Światło jako fala elektromagnetyczna ( fale elektromagnetyczne) jest falą poprzeczną, która bazuje na drganiach pola elektromagnetycznego. Płaszczyzna, gdzie drga wektor natężenia pola elektrycznego , zwany również wektorem świetlnym, nazywa się płaszczyzną drgań, a prostopadła do niej płaszczyzna, gdzie drga wektor natężenia pola magnetycznego jest płaszczyzną polaryzacji. Światło naturalne, emitowane poprzez zwyczajne źródła światła, jest światłem niespolaryzowanym, co znaczy, iż płaszczyzny drgań ciągów fal świetlnych emitowanych poprzez różne atomy, a nawet pojedynczy atom mają dowolne i nieskorelowane orientacje przestrzenne wokół kierunku rozchodzenia się fali. P.ś. bazuje na porządkowaniu drgań wektora elektrycznego. Jeżeli wektor elektryczny drga w jednej płaszczyźnie, to mamy do czynienia ze światłem liniowo spolaryzowanym. Jeżeli światło liniowo spolaryzowane ma składową niespolaryzowaną, to ono jest częściowo spolaryzowane. Stopień polaryzacji P ustala wzór: gdzie Imaxi Imin - największe i najmniejsze natężenie światła przechodzącego poprzez filtr polaryzacyjny (analizator). Jeżeli koniec wektora elektrycznego zakreśla okrąg wokół kierunku rozchodzenia się fali świetlnej, to światło jest spolaryzowane kołowo. Jeżeli przy obserwacji w kierunku źródła światła wektor zakreśla koła odpowiednio z ruchem wskazówek zegara, to światło jest spolaryzowane kołowo prawoskrętnie, jeżeli kierunek obrotu jest przeciwny - to polaryzacja jest lewoskrętna. W najwyższym stopniu ogólnym przypadkiem p. ś. jest polaryzacja eliptyczna, określająca przypadki pośrednie pomiędzy polaryzacją liniową i kołową, które są granicznymi przypadkami polaryzacji eliptycznej

Czym jest POLARYZACJA ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka P .