Słownik PIROMETR co to znaczy? Słownik ponad 600°C. Do tego celu używa się: a) pirometry.

Czy przydatne?

Co to jest Pirometr

Definicja z ang. PYROMETER, z niem. Pyrometer.

Co to znaczy: przyrząd wykorzystywany do pomiaru temp. ponad 600°C. Do tego celu używa się: a) pirometry termoelektryczne, gdzie wykorzystuje się termoelementy ( zdarzenie termoelektryczne) wytrzymujące pracę w wysokich temperaturach, na przykład Pt - PtRh. Jedno ze złączy termopary umieszcza się bezpośrednio na badanym ciele w celu zapewnienia dobrego kontaktu termicznego. b) pirometry optyczne, gdzie temp. badanego ciała jest wyznaczana opierając się na analizy promieniowania cieplnego emitowanego poprzez ciało. To jest sposób bezkontaktowa

Czym jest PIROMETR znaczenie w Słownik fizyka P .