Słownik PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI co to znaczy? Słownik do mechanizmów termodynamicznych. Dla.

Czy przydatne?

Co to jest Termodynamiki Zasada Pierwsza

Definicja z ang. First law of thermodynamics, z niem. Erster Hauptsatz der Thermodynamik.

Co to znaczy: zasada zachowania energii zastosowana do mechanizmów termodynamicznych. Dla układu, który wywiera wpływ z otoczeniem zmiana energii wewnętrznej ΔU jest równa sumie dostarczanego do układu ciepła δQ i wykonanej nad układem poprzez siły zewnętrzne pracy δW: ΔU = δQ + δW Energia wewnętrzna układu U to suma energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich jego cząsteczek. W skład U nie wlicza się energii mechanicznej ciała jako całości. Dla układu odosobnionego U=const, ΔU=0. Dla n moli gazu doskonałego: U=nCvT, ΔU = nCvΔT, gdzie Cv - ciepło molowe gazu w stałej objętości, T - temp. bezwzględna. Ciepło δQ kojarzymy jako postać przekazu energii; nie mniej jednak δQ>0, gdy ciepło jest dostarczane do układu δQ0, gdy pracę wykonują siły zewnętrzne, δW0 (objętość rośnie) i δW

Czym jest PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI znaczenie w Słownik fizyka P .