Słownik OSCYLOSKOP ELEKTRONICZNY co to znaczy? Słownik ekranie lampy oscyloskopowej kształtu.

Czy przydatne?

Co to jest Elektroniczny Oscyloskop

Definicja z ang. Oscilloscope ELECTRONIC, z niem. Oszilloskope ELECTRONIC.

Co to znaczy: przyrząd pozwalający na oglądanie na ekranie lampy oscyloskopowej kształtu zależności czasowych zmiennych napięć albo prądów. Do płytek odchylania poziomego (X) przykłada się, wytworzone poprzez tak zwany generator podstawy czasu, napięcie w kształcie zębów piły. Zależność tego napięcia od czasu przedstawiono na rysunku. Dzięki liniowej zmianie napięcia w okresie T1, plamka świetlna, wytworzona na ekranie poprzez strumień elektronów, porusza się ruchem jednostajnym w kierunku poziomym. W krótkim czasie T2 następuje błyskawiczny powrót plamki do położenia wyjściowego. W tym czasie plamka jest wygaszana i jej powrót jest niewidoczny. Jeżeli do płytek odchylania pionowego (Y) przyłożyć periodycznie zmienne napięcie, którego moment jest zsynchronizowany z okresem powtarzania napięcia podstawy czasu, to na ekranie można oglądać kształt zależności U = U(t) badanego napięcia. Jeżeli do płytek (X) i (Y) zostaną przyłożone napięcia sinusoidalnie zmienne, to na ekranie można oglądać krzywe, które są rezultatem składania prostopadłych do siebie drgań harmonicznych (figury Lissajous, składanie drgań harmonicznych). Napięcia są przykładane na płytki odchylające poprzez odpowiednie wzmacniacze, co umożliwia "oglądanie" i pomiar napięć o małych wartościach

Czym jest OSCYLOSKOP ELEKTRONICZNY znaczenie w Słownik fizyka O .