Słownik OSCYLATOR TŁUMIONY MECHANICZNY. co to znaczy? Słownik różniczkowe jednorodne drugiego rzędu.

Czy przydatne?

Co to jest Mechaniczny Tłumiony Oscylator

Definicja z ang. Oscillator MECHANICAL suppressed., z niem. Oszillator MECHANISCHE unterdrückt..

Co to znaczy OSCYLATOR TŁUMIONY MECHANICZNY.: Równaniem ruchu o.t. jest równanie różniczkowe jednorodne drugiego rzędu: (*) Proporcjonalny do prędkości składnik jest związany z oporami ruchu albo, ogólniej mówiąc, z rozpraszaniem energii oscylatora. Współczynnik nazywa się współczynnikiem tłumienia i jest związany ze zmianą amplitudy zależnością: A = A0e-βt Jeżeli spełniona jest zależność 𗪆 >> ⓶ , wtedy rozwiązanie równania (*) można przedstawić w formie: albo To są tak zwany periodyczne rozwiązania równania o.t. Częstotliwość kołowa drgań jest nieco mniejsza od częstotliwości nietłumionych drgań własnych oscylatora ω0. Mówimy, iż tłumienie obniża częstotliwość drgań albo iż wydłuża ich moment. Jednak ta zmiana częstotliwości jest nieznaczna, jeżeli spełniony jest warunek: . Oscylator wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie malejącej wykładniczo. Średnia energia drgań maleje także wykładniczo odpowiednio z zależnością: E = E0e-2βt gdzie E0 jest wartością początkową energii. Amplituda drgań minimalizuje się e razy w okresie , zwanym czasem relaksacji. Jako miarę tłumienia drgań można przyjąć następujące wielkości: a) stopień tłumienia b) logarytmiczny dekrement tłumienia gdzie T - moment drgań. W razie, gdy (sytuacja silnego tłumienia), rozwiązanie równania oscylatora ma postać: i nie jest rozwiązaniem periodycznym. W razie oscylatora mechanicznego, ruch bazuje na monotonicznym zmniejszaniu się x, to oznacza na asymptotycznym (dla ) zbliżaniu się bez drgań do położenia równowagi. Ten typ tłumienia nazywany jest tłumieniem aperiodycznym. Jeżeli Β = ω0, to rozwiązanie równania (*) ma postać: . x = Ae-βt To jest sytuacja graniczny tłumienia aperiodycznego. Ruch ten także nie jest ruchem drgającym, a tłumienie nazywa się tłumieniem krytycznym
Definicja ODDZIAŁYWANIE SPIN-ORBITA.:
Co to jest cząstek w atomie albo we wnętrzu jądra zależy nie tylko od sił centralnych, lecz również od wielkości i wzajemnej orientacji wektorów: orbitalnego momentu pędu i - spinowego momentu pędu ( spin). Z oscylator tłumiony mechaniczny. co znaczy.
Definicja ODDZIAŁYWANIE SŁABE:
Co to jest zobacz ODDZIAŁYWANIA Podstawowe oscylator tłumiony mechaniczny. krzyżówka.
Definicja OSCYLOSKOP ELEKTRONICZNY:
Co to jest pozwalający na oglądanie na ekranie lampy oscyloskopowej kształtu zależności czasowych zmiennych napięć albo prądów. Do płytek odchylania poziomego (X) przykłada się, wytworzone poprzez tak zwany oscylator tłumiony mechaniczny. co to jest.
Definicja OPTYKA OŚRODKÓW NIEJEDNORODNYCH.:
Co to jest prostoliniowego rozchodzenia się światła jest słuszne wtedy, gdy rozchodzi się ono w ośrodku jednorodnym, to oznacza takim, gdzie współczynnik załamania ma w każdym punkcie ośrodka taką samą wartość oscylator tłumiony mechaniczny. słownik.
Definicja OSCYLATOR WYMUSZONY.:
Co to jest mechaniczny oscylator tłumiony działa periodyczna siła F(t), to równanie ruchu ma postać: albo po podzieleniu poprzez masę m: Jeżeli zależność siły wymuszającej od czasu jest sinusoidalna , F = F0sin oscylator tłumiony mechaniczny. czym jest.

Czym jest OSCYLATOR TŁUMIONY znaczenie w Słownik fizyka O .