Słownik OPTYKA co to znaczy? Słownik ściślej zjawiskami świetlnymi. W mowie potocznej termin.

Czy przydatne?

Co to jest Optyka

Definicja z ang. OPTICS, z niem. OPTIK.

Co to znaczy: dział fizyki zajmujący się światłem, a ściślej zjawiskami świetlnymi. W mowie potocznej termin "światło" znaczy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je powodują. O. dzieli się regularnie na trzy części: o. geometryczną, o. fizyczną i spektroskopię. Z wielu powodów podział ten jest sztuczny i niezadowalający. O. geometryczna stanowi przybliżenie, gdzie można zaniedbać długość fali światła. O. fizyczna (falowa) jest bardziej ogólna. Właściwie całą o., która stanowi gałąź fizyki, należałoby nazwać o. fizyczną i przeciwstawić ją o. psycho fizjologicznej, która zajmuje się wrażeniami wzrokowymi wywołanymi poprzez światło. W elementarnym opisie powstawania obrazu ważna jest znajomość praw odbicia i załamania światła i fundamentalnych przedmiotów optycznych, takich jak zwierciadła, soczewki i pryzmaty. Kombinacje tych przedmiotów pozwalają skonstruować przewarzająca część przyrządów optycznych, jednak zrozumienie powstawania obrazu wymaga uwzględnienia falowej natury światła, co prowadzi do interferencji, dyfrakcji i spójności i do polaryzacji, rozpraszania i innych oddziaływań światła z materią. O. kwantowa zajmuje się widmami atomowymi, absorpcją światła i laserami. Wynalezienie lasera umożliwiło stworzenie i postęp o. nieliniowej. Wprowadzenie definicje transformacji było jednym z największych osiągnięć w o. Rola transformacji stała się jasna w teorii powstawania obrazu w mikroskopie, lecz ich znaczenie wykracza daleko poza tę teorię. Aktualnie transformacje tworzą podstawy przekazywania informacji i teorii odwzorowania holograficznego. Dzięki nowym odkryciom i wynalazkom o., która nareszcie XIX w. wydawała się być kompletnie poznaną i usystematyzowaną dziedziną wiedzy, nadal intensywnie się rozwija

Czym jest OPTYKA znaczenie w Słownik fizyka O .