Słownik OKO. co to znaczy? Słownik kulistych, załamujących promienie świetlne. Gałka oczna ma.

Czy przydatne?

Co to jest Oko

Definicja z ang. EYE., z niem. OKO..

Co to znaczy OKO.: O. ludzkie jest układem powierzchni kulistych, załamujących promienie świetlne. Gałka oczna ma kształt prawie kulisty. Otoczona jest błoną zwaną twardówką, której przednia część wypukła jest przeźroczysta i nazywa się rogówką. Za rogówką znajduje się komora wypełniona przeźroczystym płynem. Tylną jej ścianę stanowi tęczówka, w środku której znajduje się okrągły otwór - źrenica. Za źrenicą znajduje się soczewka dwuwypukła z ciała chrząstkowatego przeźroczystego o współczynniku załamania n = 1,41. Wnętrze gałki ocznej miedzy soczewką a dnem o. wypełnia galaretowata przeźroczysta substancja o współczynniku załamania równym współczynnikowi załamania światła w wodzie. Na dnie o. znajduje się błona, zwana siatkówką, która jest rozgałęzieniem nerwu wzrokowego. Ma ona skomplikowaną budowę warstwową. Najwrażliwsza na światło jest jej najgłębsza warstwa, zbudowana z czopków i pręcików. Najczulszą częścią siatkówki jest tak zwany plamka żółta, zbudowana z samych czopków, znajdująca się naprzeciwko źrenicy. Miejsce wejścia nerwu wzrokowego do gałki ocznej tworzy tak zwany plamkę ślepą. Rogówka wspólnie z cieczą znajdującą się za nią tworzą układ o umiejętności skupiającej +43,05 dioptrii. Soczewka oka ma umiejętność skupiającą +19,11 dioptrii, a cały układ +58,64 dioptrii. Obraz utworzony na siatkówce powinien być ostry zarówno dla elementów znajdujących się daleko, jak i dla elementów bliskich. Niezbędna zmiana umiejętności skupiającej dokonuje się poprzez zmianę promienia krzywizny soczewki poprzez mięśnie znajdujące się w o. Opisane zdarzenie nazywa się akomodacją albo nastawnością o. Normalne o. zwykle może przystosowywać się do odległości w granicach od 25 cm do ∞. Najmniejszą odległość, gdzie o. widzi wyraźnie elementy bez zmęczenia, nazywa się odległością wyraźnego (dobrego) widzenia. Wynosi ona ok. 25 cm. W plamce żółtej odległość czopków wynosi 0,004 mm. Obraz o takiej wielkości tworzy się wówczas, gdy do o. wchodzą promienie tworzące kąt równy 1´. Jeżeli więc odległość kątowa dwóch małych obiektów jest mniejsza od jednej minuty kątowej, to o. nie jest w stanie ich rozróżnić. - KRÓTKOWZROCZNOŚĆ - wada wzroku polegająca na tym, iż układ optyczny o. wykazuje zbyt sporą umiejętność skupiającą. Obrazy elementów odległych tworzą się przed siatkówką. O. widzi niewyraźnie elementy odległe. Korekcja tej wady bazuje na wykorzystaniu okularów z adekwatnie dobranymi soczewkami rozpraszającymi. - NADWZROCZNOŚĆ (DALEKOWZROCZNOŚĆ) - wada wzroku związana ze zbyt małą zdolnością skupiającą układu optycznego o. O. nadwzroczne widzi wyraźnie tylko elementy odległe. Wada ta występuje dość powszechnie u ludzi starszych. Korekcja bazuje na wykorzystaniu okularów z soczewkami skupiającymi
Definicja OBŁOK OORTA:
Co to jest brył o kształcie sferycznym daleko poza orbitą Plutona i pasem Kuipera, które pozostały po uformowaniu się Układu Słonecznego. O istnieniu tego obłoku może świadczyć pojawianie się komet oko. co znaczy.
Definicja ODDZIAŁYWANIA FUNDAMENTALNE.:
Co to jest wszystkich zjawisk. Odpowiednio z obecnym stanem wiedzy w przyrodzie istnieją cztery takie oddziaływania: wpływ grawitacyjne, wpływ elektromagnetyczne, wpływ mocne (jądrowe) i wpływ słabe. Dla oko. krzyżówka.
Definicja ODBICIE ŚWIATŁA.:
Co to jest granicy oddzielającej od siebie dwa ośrodki. Odbicie zwierciadlane (regularne) zachodzi na gładkiej, wypolerowanej powierzchni metalicznej. Odbicie nieregularne (dyfuzyjne) obserwuje się wtedy, gdy oko. co to jest.
Definicja OPÓŹNIENIE:
Co to jest zobacz RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY oko. słownik.
Definicja OGNISKOWA UKŁADU SOCZEWEK CIENKICH.:
Co to jest znajdują się bardzo blisko siebie, to można wyznaczyć odległość ogniskową sumując ich umiejętności skupiające ( moc optyczna): W razie, gdy soczewki są rozsunięte na odległość d, ogniskowa wyraża się oko. czym jest.

Czym jest OKO znaczenie w Słownik fizyka O .