Słownik OGNIWO GALWANICZNE co to znaczy? Słownik robota potrzebna do przesunięcia ładunku wewnątrz.

Czy przydatne?

Co to jest Galwaniczne Ogniwo

Definicja z ang. galvanic cell, z niem. galvanische Zelle.

Co to znaczy: źródło siły elektromotorycznej, gdzie robota potrzebna do przesunięcia ładunku wewnątrz źródła jest uzyskiwana dzięki zachodzącej w ogniwie (egzotermicznej) reakcji chemicznej. Innymi słowami to jest urządzenie, gdzie zachodzi przemiana energii reakcji chemicznych na energię elektryczną ( bilans energii w obwodzie elektrycznym). Każde ogniwo złożona jest z elektrod wykonanych z różnych materiałów przewodzących, elektrolitu i, w nie wszystkich ogniwach, depolaryzatora. Najprostszym o.g. jest ogniwo Volty, gdzie elektrodę dodatnią (anodę) stanowi płytka miedziana, elektrodę ujemną (katodę) - płytka cynkowa, a elektrolitem jest wodny roztwór kwasu siarkowego. Dodatnie jony cynku, łącząc się z jonami reszty kwasowej (SO42-) przechodzą do roztworu, ładując elektrodę cynkową ujemnie. Między elektrodą cynkową a roztworem powstaje więc pewna różnica potencjałów. Zwarcie ogniwa oporem zewnętrznym skutkuje przepływ prądu elektrycznego w obwodzie. Przepływowi prądu towarzyszą reakcje utleniania i redukcji zachodzące na elektrodach ( elektroliza). Jony wodoru redukują się na anodzie (2H+ + 2e- ⇒ 2H), co prowadzi do wydzielania się gazu i izolowania anody od elektrolitu. Wodór wydzielający się na elektrodzie cynkowej skutkuje także izolowanie tej elektrody i pomniejszenie różnicy potencjałów pomiędzy cynkową katodą a elektrolitem. Tłumaczone zdarzenie, zwane zjawiskiem polaryzacji elektrod ogniwa, powiększa opór wewnętrzny ogniwa i wyrównuje potencjały jego elektrod, skutkiem czego ogniwo przestaje działać po w miarę krótkim czasie, który zależy od natężenia pobieranego prądu, dlatego ogniwo Volty nie znalazło szerokiego praktycznego wykorzystania. By związać gazy wydzielające się w trakcie pracy ogniwa, a tym samym zapobiec zjawisku polaryzacji, stosuje się depolaryzator. Najlepiej znanym i przeważnie użytkowanym w praktyce ogniwem zawierającym depolaryzator jest ogniwo Leclanche´a, które może być wykonane jako ogniwo "suche". Ogniwo galwaniczne Leclanche´a Ogniwo galwaniczne Westona Ogniwo Westona (rtęciowo kadmowe) służy jako wzorzec siły elektromotorycznej. W temp. 20°C jego SEM zawiera się w granicach 1,0185-1,0187 V. O.g. są aktualnie realizowane w różnych postaciach i w wielkich ilościach, służąc jako źródła zasilania różnych (miniaturowych) urządzeń elektronicznych użytkowanych powszechnie w technice i w życiu codziennym

Czym jest OGNIWO GALWANICZNE znaczenie w Słownik fizyka O .