Słownik ODKSZTAŁCENIE POSTACIOWE co to znaczy? Słownik kształtu ciała bez zmiany jego objętości.

Czy przydatne?

Co to jest Postaciowe Odkształcenie

Definicja z ang. DISTORTION amorphous, z niem. DISTORTION amorph.

Co to znaczy: odkształcenie opierające na zmianie kształtu ciała bez zmiany jego objętości. Odkształcenie takie nazywa się prostym ścinaniem. Odkształcenie pod wpływem naprężenia ścinającego Miarą odkształcenia jest kąt ścinania β. gdzie - naprężenie styczne; F - siła; S - powierzchnia ciała (styczna do F); μ - moduł sprężystości postaciowej albo moduł sztywności, - współczynnik Poissona. Innym o.p. jest skręcanie pręta

Czym jest ODKSZTAŁCENIE POSTACIOWE znaczenie w Słownik fizyka O .