Słownik ODKSZTAŁCENIE CIAŁA STAŁEGO. co to znaczy? Słownik skutkiem działania sił przyłożonych z.

Czy przydatne?

Co to jest Stałego Ciała Odkształcenie

Definicja z ang. DISTORTION SOLID., z niem. DISTORTION SOLID..

Co to znaczy: Ciało stałe ulega odkształceniu, jeżeli skutkiem działania sił przyłożonych z zewnątrz jest zmiana odległości punktów ciała. Odkształcenia mogą być różnych rodzajów. Najprostszymi są: odkształcenia objętościowe, gdy zmieniają się rozmiary ciała bez zmiany jego kształtu i odkształcenie postaciowe, bez zmiany objętości. W wielu sytuacjach zachodzi równocześnie zmiana objętości i postaci. Gdy odkształcenia są bardzo małe, przewarzająca część ciał wraca do wcześniejszych rozmiarów i kształtu po usunięciu sił zewnętrznych. Odległości poszczególnych cząstek ciała wracają do wcześniejszych wartości. Takie odkształcenia nazywa się odkształceniami sprężystymi. Gdy odległości te nie wracają do wcześniejszych wartości, mówimy o odkształceniu trwałym albo plastycznym. Do odkształceń sprężystych stosuje się prawo Hooke´a, które mówi: Odkształcenie ciała stałego jest wprost proporcjonalne do wywołującego je naprężenia. Naprężenie mierzy się w jednostkach ciśnienia. Zobacz ?atwe ROZCIĄGANIE, ENERGIA SPRĘŻYSTA, ODKSZTAŁCENIE POSTACIOWE, PLASTYCZNOŚĆ, MATERIAŁ SPRĘŻYSTY, MATERIAŁ KRUCHY, MATERIAŁ PLASTYCZNY

Czym jest ODKSZTAŁCENIE CIAŁA STAŁEGO znaczenie w Słownik fizyka O .