Słownik ODDZIAŁYWANIE SPIN-ORBITA. co to znaczy? Słownik wnętrzu jądra zależy nie tylko od sił.

Czy przydatne?

Co to jest Orbita Spin Oddziaływanie

Definicja z ang. IMPACT OF SPIN-ORBIT., z niem. AUSWIRKUNGEN DER SPIN-ORBIT..

Co to znaczy ODDZIAŁYWANIE SPIN-ORBITA.: Wzajemne wpływ cząstek w atomie albo we wnętrzu jądra zależy nie tylko od sił centralnych, lecz również od wielkości i wzajemnej orientacji wektorów: orbitalnego momentu pędu i - spinowego momentu pędu ( spin). Z wektorami momentów pędu i powiązane są dipolowe momenty magnetyczne i . O.s.-o. powstaje wskutek wzajemnego oddziaływania tych dwóch momentów magnetycznych. W widmach atomowych o.s.-o. jest powodem występowania struktury subtelnej, która bazuje na tym, iż nie wszystkie linie widmowe są rozszczepione na kilka blisko siebie leżących linii. Klasycznym odpowiednikiem jest żółta linia sodu D, która złożona jest w rzeczywistości z dwu linii D1 ( = 589,0 nm) , D2 ( = 589,6 nm). Energie nukleonów w jądrze można poprawnie opisać wprowadzając poprawki zależne od o.s.-o., proporcjonalne do iloczynu skalarnego . Poprawki powiązane z o.s.-o. wynoszą prawie 10% energii pochodzącej od sił centralnych. Uwzględnienie tych poprawek daje zgodny z doświadczeniem układ poziomów energetycznych jądra i wyjaśnia istnienie liczb magicznych
Definicja OBWÓD RL.:
Co to jest obwodzie przedstawionym na rysunku, zawierającym źródło stałej siły elektromotorycznej E, opór R i indukcyjność L, wymienia się w miarę bez pośpiechu po włączeniu klucza K na początku w pozycję 1, a oddziaływanie spin-orbita. co to jest.
Definicja OSCYLOSKOP ELEKTRONICZNY:
Co to jest pozwalający na oglądanie na ekranie lampy oscyloskopowej kształtu zależności czasowych zmiennych napięć albo prądów. Do płytek odchylania poziomego (X) przykłada się, wytworzone poprzez tak zwany oddziaływanie spin-orbita. definicja.
Definicja ODBICIE ŚWIATŁA.:
Co to jest granicy oddzielającej od siebie dwa ośrodki. Odbicie zwierciadlane (regularne) zachodzi na gładkiej, wypolerowanej powierzchni metalicznej. Odbicie nieregularne (dyfuzyjne) obserwuje się wtedy, gdy oddziaływanie spin-orbita. co znaczy.
Definicja OHM GEORG SIMON:
Co to jest fizyk niemiecki (16 III 1789 Erlangen - 6 VII 1854). Jego badania dotyczyły raczej elektrotechniki, akustyki i optyki. Na jego cześć jednostka oporu elektrycznego została nazwana omem oddziaływanie spin-orbita. słownik.
Definicja OPTYKA:
Co to jest zajmujący się światłem, a ściślej zjawiskami świetlnymi. W mowie potocznej termin światło znaczy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je powodują. O. dzieli się regularnie na trzy części oddziaływanie spin-orbita. znaczenie.

Czym jest ODDZIAŁYWANIE SPIN-ORBITA znaczenie w Słownik fizyka O .