Słownik ODDZIAŁYWANIE SPIN-ORBITA. co to znaczy? Słownik wnętrzu jądra zależy nie tylko od sił.

Czy przydatne?

Co to jest Orbita Spin Oddziaływanie

Definicja z ang. IMPACT OF SPIN-ORBIT., z niem. AUSWIRKUNGEN DER SPIN-ORBIT..

Co to znaczy: Wzajemne wpływ cząstek w atomie albo we wnętrzu jądra zależy nie tylko od sił centralnych, lecz również od wielkości i wzajemnej orientacji wektorów: orbitalnego momentu pędu i - spinowego momentu pędu ( spin). Z wektorami momentów pędu i powiązane są dipolowe momenty magnetyczne i . O.s.-o. powstaje wskutek wzajemnego oddziaływania tych dwóch momentów magnetycznych. W widmach atomowych o.s.-o. jest powodem występowania struktury subtelnej, która bazuje na tym, iż nie wszystkie linie widmowe są rozszczepione na kilka blisko siebie leżących linii. Klasycznym odpowiednikiem jest żółta linia sodu D, która złożona jest w rzeczywistości z dwu linii D1 ( = 589,0 nm) , D2 ( = 589,6 nm). Energie nukleonów w jądrze można poprawnie opisać wprowadzając poprawki zależne od o.s.-o., proporcjonalne do iloczynu skalarnego . Poprawki powiązane z o.s.-o. wynoszą prawie 10% energii pochodzącej od sił centralnych. Uwzględnienie tych poprawek daje zgodny z doświadczeniem układ poziomów energetycznych jądra i wyjaśnia istnienie liczb magicznych

Czym jest ODDZIAŁYWANIE SPIN-ORBITA znaczenie w Słownik fizyka O .