Słownik ODBICIE ŚWIATŁA. co to znaczy? Słownik oddzielającej od siebie dwa ośrodki. Odbicie.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Odbicie

Definicja z ang. REFLECTION OF LIGHT., z niem. Reflexion von Licht..

Co to znaczy: Odbicie zachodzi na granicy oddzielającej od siebie dwa ośrodki. Odbicie zwierciadlane (regularne) zachodzi na gładkiej, wypolerowanej powierzchni metalicznej. Odbicie nieregularne (dyfuzyjne) obserwuje się wtedy, gdy powierzchnia odbijająca jest zanieczyszczona na przykład poprzez cząsteczki kurzu. Odpowiednikiem odbicia nieregularnego (dyfuzyjnego) jest odbicie światła od kartki białego papieru. Kątowy rozkład natężenia światła przy odbiciu zwierciadlanym i dyfuzyjnym od powierzchni uszeregowanych wg wzrastającego stopnia chropowatości Należy zauważyć, iż odbicie od każdej maleńkiej powierzchni odbijającej jest odbiciem regularnym. Droga promienia świetlnego od A do B po odbiciu od powierzchni M-M Dla odbicia zwierciadlanego można wyprowadzić prawo odbicia światła z zasady Huygensa ( odbicie fali) albo z zasady Fermata. Drogę promienia świetlnego odbitego od powierzchni zwierciadlanej M-M wyraża się wzorem: Szybkość światła nie wymienia się przy odbiciu, zatem czas przebiegu światła od A do B wynosi: Gdyż czas przebiegu ma być ekstremalny, to pochodne czasu albo drogi względem x muszą być równe zeru. Prawo odbicia można podać w formie: kąt padania jest równy kątowi odbicia. Promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbijającej wystawiona w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie, zwanej płaszczyzną padania

Czym jest ODBICIE ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka O .