Słownik OBWÓD RL. co to znaczy? Słownik przedstawionym na rysunku, zawierającym źródło stałej siły.

Czy przydatne?

Co to jest Rl Obwód

Definicja z ang. CIRCUIT RL., z niem. CIRCUIT RL..

Co to znaczy: Natężenie prądu w obwodzie przedstawionym na rysunku, zawierającym źródło stałej siły elektromotorycznej E, opór R i indukcyjność L, wymienia się w miarę bez pośpiechu po włączeniu klucza K na początku w pozycję 1, a w dalszym ciągu w pozycję 2. Zdarzenie tj. skutkiem magazynowania energii w polu magnetycznym. Po włączeniu klucza w pozycję 1, w obwodzie rozpoczyna płynąć prąd. II prawo Kirchhoffa można wtedy napisać w formie: Po prostym przekształceniu otrzymuje się równanie różniczkowe opisujące zależność natężenia prądu od czasu: albo całkując otrzymujemy: albo korzystając z definicji logarytmu: Stałą całkowania K można określić z warunków startowych: t = 0; I = 0 ⇒ W ten sposób wyrażenie określające zależność natężenia prądu od czasu przyjmuje postać: Po przełączeniu klucza w położenie 2 źródło SEM zostaje odłączone i prąd płynie dzięki zanikaniu pola magnetycznego w indukcyjności. II prawo Kirchhoffa można teraz napisać w formie: albo w formie równania różniczkowego o rozdzielonych zmiennych: Całkując równanie, otrzymuje się zależność natężenia prądu od czasu w formie: Zależność czasowa natężenia prądu przy wyłączaniu źródła SEM Natężenie prądu minimalizuje się wykładniczo (eksponencjalnie), a stała czasowa obwodu wynosi Prąd płynący w obwodzie, dzięki zanikowi pola magnetycznego, skutkuje wydzielanie ciepła Q na oporze R. Odpowiednio z zasadą zachowania energii, wydzielone ciepło powinno być równe energii potencjalnej pola magnetycznego: Jeżeli więc natężenie prądu płynącego poprzez indukcyjność L wynosi I, to energia nagromadzona w polu magnetycznym jest równa

Czym jest OBWÓD RL znaczenie w Słownik fizyka O .