Słownik NIEWAŻKOŚĆ. co to znaczy? Słownik się w spadającym układzie odniesienia. Obserwator.

Czy przydatne?

Co to jest Nieważkość

Definicja z ang. WEIGHTLESSNESS., z niem. Schwerelosigkeit..

Co to znaczy NIEWAŻKOŚĆ.: Stan n. odczuwa obserwator znajdujący się w "spadającym" układzie odniesienia. Obserwator znajdujący się w windzie poruszającej się ze skierowanym w dół przyśpieszeniem równym przyśpieszeniu grawitacyjnemu, jest względem windy w stanie n. gdyż sam porusza się z identycznym jak winda przyśpieszeniem. Każdy obserwator, który znajdzie się w obiekcie poruszającym się swobodnie w polu grawitacyjnym, będzie odczuwał stan n., z wyjątkiem tego, czy przedmiot będący przyśpieszonym (nieinercjalnym) układem odniesienia spada swobodnie na Ziemię, wykonuje rzut ukośny, obiega Ziemię po zamkniętej orbicie czy także spada na Słońce. Zdarzenie tj. konsekwencją braku możliwości (w małym obszarze przestrzeni) odróżnienia pseudosił bezwładności od sił grawitacji. Zobacz ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI
Definicja NATĘŻENIE SKUTECZNE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO:
Co to jest średnią mocą wydzielaną w obwodzie elektrycznym w formie ciepła. Energia dostarczana do odbiornika, poprzez który płynie prąd stały o natężeniu I, wyraża się równaniem: W = UIt gdzie U - napięcie na nieważkość. co znaczy.
Definicja NATĘŻENIE FALI DŹWIĘKOWEJ:
Co to jest rozmiar fizyczna I, równa modułowi średniej wartości wektora gęstości strumienia energii fali akustycznej: I = |U|       albo       I = wu gdzie u - szybkość grupowa fali, w - średnia warto nieważkość. krzyżówka.
Definicja NOŚNIKI DODATKOWE:
Co to jest zobacz PÓŁPRZEWODNIK nieważkość. co to jest.
Definicja NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO:
Co to jest poprzeczny przekrój przewodnika przepływa prąd o stałym natężeniu I, to ładunek elektryczny Δq przepływający w okresie Δt jest równy: Δq = IΔt, gdzie Δt = t - t0 Jeżeli natężenie prądu jest funkcją nieważkość. słownik.
Definicja NAPIĘCIE UŻYTECZNE:
Co to jest zobacz SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, BILANS ENERGII W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM nieważkość. czym jest.

Czym jest NIEWAŻKOŚĆ znaczenie w Słownik fizyka N .