Słownik NEUTRON co to znaczy? Słownik elementarne) wchodząca w skład wszystkich jąder, niezależnie.

Czy przydatne?

Co to jest Neutron

Definicja z ang. NEUTRON, z niem. NEUTRONEN.

Co to znaczy: cząstka elementarna ( cząstki elementarne) wchodząca w skład wszystkich jąder, niezależnie od najlżejszego jądra wodoru . N. powiązane w jądrze są trwałe. N. swobodny rozpada się (T1/2 = 12 min) na proton, elektron (negaton) i antyneutrino elektronowe. Ładunek elektryczny = 0, okres magnetyczny = 1,91315 μN (μN- magneton jądrowy) spin = 1/2 , masa = 939,6 MeV/c2 (większa od masy protonu). N. zostały odnalezione w 1932 r. poprzez J. Chadwicka jako produkty reakcji jądrowej: N., cząstka pozbawiona ładunku, ma wielkie znaczenie jako cząstka inicjująca reakcje jądrowe, w tym reakcje rozszczepienia jąder atomowych. Przebieg tych reakcji jądrowych zależy silnie od energii n. Z tego względu przyjęto pewien umowny podział n. z racji na przedział energii (tabela). N. powolne zazwyczaj dzielimy jeszcze na: zimne, termiczne, rezonansowe. Do wytwarzania strumieni n. stosuje się różne reakcje jądrowe: - reakcje typu (α, n), na przykład Źródłem cząstek α może być substancja promieniotwórcza, na przykład rad 226Ra. - reakcje typu (γ , n) przy wykorzystaniu promieniowania γ z naturalnych ciał promieniotwórczych można wyrwać n. tylko z 2 jąder (energia wiązania n. niska) - reakcje typu (p, n) to są reakcje endoenergetyczne zachodzące ponad progowej energii protonów. Rozpędzoną wiązkę protonów otrzymuje się dzięki akceleratorów - reakcje typu (d, n), na przykład Najmocniejszym źródłem neutronów są reaktory jądrowe ( reaktor jądrowy)

Czym jest NEUTRON znaczenie w Słownik fizyka N .