Słownik NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO co to znaczy? Słownik przewodnika przepływa prąd o.

Czy przydatne?

Co to jest NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Definicja z ang. AVERAGE VOLUME OF ELECTRIC POWER, z niem. Durchschnittlichen Volumen von STROM.

Co to znaczy NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: Jeżeli poprzez poprzeczny przekrój przewodnika przepływa prąd o stałym natężeniu I, to ładunek elektryczny Δq przepływający w okresie Δt jest równy: Δq = IΔt, gdzie Δt = t - t0 Jeżeli natężenie prądu jest funkcją czasu I = I(t), wtedy rozmiar ładunku wyrazi się wzorem: Z drugiej strony: Δq = i SrΔt Porównując prawe strony wzorów otrzymuje się równanie wyrażające n.ś.p.e. zależnego od czasu: Dla prądu sinusoidalnie zmiennego , natężenie średnie wynosi: NEUTRINO (ν) - cząstka o bardzo małej masie i dużej przenikliwości, która odpowiednio z hipotezą W. Pauliego z r. 1930 tłumaczyła istnienie ciągłego widma energii elektronów w rozpadzie przemiany promieniotwórcze . Właściwości n.: ładunek = 0, spin = , masa spoczynkowa bardzo mała (albo równa zeru). Oprócz n. istnieją antyneutrina. N. bardzo słabo oddziaływują z materią, na przykład mogą przejść bez oddziaływania całą Ziemię. Z tego względu detekcja n. jest bardzo trudna. Mocnymi źródłami n. są: reaktory jądrowe, gwiazdy (w tym Słońce). Aktualnie uważamy, iż istnieją 3 typy n. (i odpowiednie antyneutrina): - n. elektronowe νe - n. mionowe νμ - n. taonowe ντ
Definicja NAPIĘCIE UŻYTECZNE:
Co to jest zobacz SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, BILANS ENERGII W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM natężenie średnie prądu elektrycznego co znaczy.
Definicja NUKLEONY.:
Co to jest mają ze sobą sporo wspólnych własności. Oddziałują ze sobą takimi samymi siłami jądrowymi. Z tego względu proton i neutron mogą być uważane za dwa stany ładunkowe jednej cząstki - n. N. to natężenie średnie prądu elektrycznego krzyżówka.
Definicja NUTACJA:
Co to jest zobacz PRECESJA BĄKA natężenie średnie prądu elektrycznego co to jest.
Definicja NIEINERCJALNY UKŁAD ODNIESIENIA:
Co to jest poruszający się ruchem przyśpieszonym. Zwłaszcza może to być układ odniesienia obracający się. W n.u.o. pojawiają się tak zwany siły pozorne albo, innymi słowami, pseudosiły bezwładności. (układ natężenie średnie prądu elektrycznego słownik.
Definicja NADPRZEWODNICTWO:
Co to jest Kammerlingh Onnes odkrył w r. 1911, iż opór elektryczny rtęci spada do zera po obniżeniu temp. poniżej 4,2 K (ciekły hel). Zdarzenie to nazwał n. Materiał nadprzewodzący posiada dwie zasadnicze natężenie średnie prądu elektrycznego czym jest.

Czym jest NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU znaczenie w Słownik fizyka N .