Słownik NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO co to znaczy? Słownik przewodnika przepływa prąd o.

Czy przydatne?

Co to jest NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Definicja z ang. AVERAGE VOLUME OF ELECTRIC POWER, z niem. Durchschnittlichen Volumen von STROM.

Co to znaczy NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: Jeżeli poprzez poprzeczny przekrój przewodnika przepływa prąd o stałym natężeniu I, to ładunek elektryczny Δq przepływający w okresie Δt jest równy: Δq = IΔt, gdzie Δt = t - t0 Jeżeli natężenie prądu jest funkcją czasu I = I(t), wtedy rozmiar ładunku wyrazi się wzorem: Z drugiej strony: Δq = i SrΔt Porównując prawe strony wzorów otrzymuje się równanie wyrażające n.ś.p.e. zależnego od czasu: Dla prądu sinusoidalnie zmiennego , natężenie średnie wynosi: NEUTRINO (ν) - cząstka o bardzo małej masie i dużej przenikliwości, która odpowiednio z hipotezą W. Pauliego z r. 1930 tłumaczyła istnienie ciągłego widma energii elektronów w rozpadzie przemiany promieniotwórcze . Właściwości n.: ładunek = 0, spin = , masa spoczynkowa bardzo mała (albo równa zeru). Oprócz n. istnieją antyneutrina. N. bardzo słabo oddziaływują z materią, na przykład mogą przejść bez oddziaływania całą Ziemię. Z tego względu detekcja n. jest bardzo trudna. Mocnymi źródłami n. są: reaktory jądrowe, gwiazdy (w tym Słońce). Aktualnie uważamy, iż istnieją 3 typy n. (i odpowiednie antyneutrina): - n. elektronowe νe - n. mionowe νμ - n. taonowe ντ
Definicja NOŚNIKI CIEMNE:
Co to jest zobacz PÓŁPRZEWODNIK natężenie średnie prądu elektrycznego co to jest.
Definicja NOŚNIKI NIERÓWNOWAGOWE:
Co to jest zobacz PÓŁPRZEWODNIK natężenie średnie prądu elektrycznego definicja.
Definicja NUKLEONY.:
Co to jest mają ze sobą sporo wspólnych własności. Oddziałują ze sobą takimi samymi siłami jądrowymi. Z tego względu proton i neutron mogą być uważane za dwa stany ładunkowe jednej cząstki - n. N. to natężenie średnie prądu elektrycznego co znaczy.
Definicja NEUTRON:
Co to jest cząstki elementarne) wchodząca w skład wszystkich jąder, niezależnie od najlżejszego jądra wodoru . N. powiązane w jądrze są trwałe. N. swobodny rozpada się (T1/2 = 12 min) na proton, elektron natężenie średnie prądu elektrycznego słownik.
Definicja NATĘŻENIE POLA:
Co to jest zobacz POLE ELEKTROSTATYCZNE, zobacz POLE GRAWITACYJNE natężenie średnie prądu elektrycznego znaczenie.

Czym jest NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU znaczenie w Słownik fizyka N .