Słownik NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO co to znaczy? Słownik przewodnika przepływa prąd o.

Czy przydatne?

Co to jest NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Definicja z ang. AVERAGE VOLUME OF ELECTRIC POWER, z niem. Durchschnittlichen Volumen von STROM.

Co to znaczy: Jeżeli poprzez poprzeczny przekrój przewodnika przepływa prąd o stałym natężeniu I, to ładunek elektryczny Δq przepływający w okresie Δt jest równy: Δq = IΔt, gdzie Δt = t - t0 Jeżeli natężenie prądu jest funkcją czasu I = I(t), wtedy rozmiar ładunku wyrazi się wzorem: Z drugiej strony: Δq = i SrΔt Porównując prawe strony wzorów otrzymuje się równanie wyrażające n.ś.p.e. zależnego od czasu: Dla prądu sinusoidalnie zmiennego , natężenie średnie wynosi: NEUTRINO (ν) - cząstka o bardzo małej masie i dużej przenikliwości, która odpowiednio z hipotezą W. Pauliego z r. 1930 tłumaczyła istnienie ciągłego widma energii elektronów w rozpadzie przemiany promieniotwórcze . Właściwości n.: ładunek = 0, spin = , masa spoczynkowa bardzo mała (albo równa zeru). Oprócz n. istnieją antyneutrina. N. bardzo słabo oddziaływują z materią, na przykład mogą przejść bez oddziaływania całą Ziemię. Z tego względu detekcja n. jest bardzo trudna. Mocnymi źródłami n. są: reaktory jądrowe, gwiazdy (w tym Słońce). Aktualnie uważamy, iż istnieją 3 typy n. (i odpowiednie antyneutrina): - n. elektronowe νe - n. mionowe νμ - n. taonowe ντ

Czym jest NATĘŻENIE ŚREDNIE PRĄDU znaczenie w Słownik fizyka N .