Słownik NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE co to znaczy? Słownik działania sił spójności pomiędzy cząsteczkami.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchniowe Napięcie

Definicja z ang. SURFACE TENSION, z niem. SURFACE TENSION.

Co to znaczy NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: Zdarzenie n.p. jest rezultatem działania sił spójności pomiędzy cząsteczkami cieczy ( siły międzycząsteczkowe). Cząsteczka znajdująca się wewnątrz cieczy jest przyciągana poprzez sąsiednie cząsteczki, a wypadkowa siła = 0. W innej sytuacji jest cząsteczka na powierzchni cieczy. Wypadkowa siła jest skierowana do wnętrza cieczy i prostopadła do powierzchni cieczy. Miarą n.p. jest współczynnik napięcia powierzchniowego. ΔW - robota, jaką należy wykonać, aby zwiększyć powierzchnię cieczy o ΔS. Podstawiamy ΔW = FΔx i ΔS = lΔx. Powierzchnia o brzegu l ulega rozszerzeniu o Δx. Otrzymujemy: F - siła działająca stycznie do powierzchni i prostopadle do brzegu; l - długość brzegu tej powierzchni. W razie błony napiętej na ramce o szerokości b, należy przyjąć l = 2b, ponieważ błona ma 2 powierzchnie (górną i dolną). Wartość σ maleje ze wzrostem temp.; σ zależy silnie od składu chemicznego cieczy, na przykład bonus tak zwany substancji powierzchniowo aktywnych obniża wartość σ. Najwyższa wartość σ = 2 J/m2 na granicy ciecz - para cieczy występuje dla stopionych metali. Dla czystej wody σ = 7 · 10-2 J/m2
Definicja NEUTRON:
Co to jest cząstki elementarne) wchodząca w skład wszystkich jąder, niezależnie od najlżejszego jądra wodoru . N. powiązane w jądrze są trwałe. N. swobodny rozpada się (T1/2 = 12 min) na proton, elektron napięcie powierzchniowe co to jest.
Definicja NADCIEKŁOŚĆ (NADPŁYNNOŚĆ):
Co to jest występujące w ciekłym helu. Gazowy hel skrapla się pod ciśnieniem atmosferycznym w temp. 4,2 K. Dalsze obniżanie temp. do 2,18 K prowadzi do gwałtownej zmiany właściwości cieczy. Ciecz ta, zwana napięcie powierzchniowe definicja.
Definicja NADPRZEWODNICTWO:
Co to jest Kammerlingh Onnes odkrył w r. 1911, iż opór elektryczny rtęci spada do zera po obniżeniu temp. poniżej 4,2 K (ciekły hel). Zdarzenie to nazwał n. Materiał nadprzewodzący posiada dwie zasadnicze napięcie powierzchniowe co znaczy.
Definicja NIUTON:
Co to jest układzie jednostek SI. 1 niuton to jest siła, która ciału o masie 1 kg nadaje przyśpieszenie równe 1m/s2 Wzór definicyjny: F = m · a 1N = 1kg1m/s2 Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska Izaaka Newtona napięcie powierzchniowe słownik.
Definicja NACZYNIA POŁĄCZONE:
Co to jest jednorodnej (ρ = const) znajdującej się w n.p. o dowolnych kształtach jest taki sam w każdym z tych naczyń (o ile nie to są naczynia włoskowate). To jest konsekwencją faktu, iż ciśnienie napięcie powierzchniowe znaczenie.

Czym jest NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE znaczenie w Słownik fizyka N .