Słownik NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE co to znaczy? Słownik działania sił spójności pomiędzy cząsteczkami.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchniowe Napięcie

Definicja z ang. SURFACE TENSION, z niem. SURFACE TENSION.

Co to znaczy NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: Zdarzenie n.p. jest rezultatem działania sił spójności pomiędzy cząsteczkami cieczy ( siły międzycząsteczkowe). Cząsteczka znajdująca się wewnątrz cieczy jest przyciągana poprzez sąsiednie cząsteczki, a wypadkowa siła = 0. W innej sytuacji jest cząsteczka na powierzchni cieczy. Wypadkowa siła jest skierowana do wnętrza cieczy i prostopadła do powierzchni cieczy. Miarą n.p. jest współczynnik napięcia powierzchniowego. ΔW - robota, jaką należy wykonać, aby zwiększyć powierzchnię cieczy o ΔS. Podstawiamy ΔW = FΔx i ΔS = lΔx. Powierzchnia o brzegu l ulega rozszerzeniu o Δx. Otrzymujemy: F - siła działająca stycznie do powierzchni i prostopadle do brzegu; l - długość brzegu tej powierzchni. W razie błony napiętej na ramce o szerokości b, należy przyjąć l = 2b, ponieważ błona ma 2 powierzchnie (górną i dolną). Wartość σ maleje ze wzrostem temp.; σ zależy silnie od składu chemicznego cieczy, na przykład bonus tak zwany substancji powierzchniowo aktywnych obniża wartość σ. Najwyższa wartość σ = 2 J/m2 na granicy ciecz - para cieczy występuje dla stopionych metali. Dla czystej wody σ = 7 · 10-2 J/m2
Definicja NACZYNIE DEWARA:
Co to jest albo metalowe o podwójnych ściankach. Z przestrzeni pomiędzy ściankami poprzez końcówkę K (potem zatopiona) wypompowano powietrze do tak niskiego ciśnienia, aby średnia droga swobodna cząsteczek gazu napięcie powierzchniowe co znaczy.
Definicja NUKLEONY.:
Co to jest mają ze sobą sporo wspólnych własności. Oddziałują ze sobą takimi samymi siłami jądrowymi. Z tego względu proton i neutron mogą być uważane za dwa stany ładunkowe jednej cząstki - n. N. to napięcie powierzchniowe krzyżówka.
Definicja NUTACJA:
Co to jest zobacz PRECESJA BĄKA napięcie powierzchniowe co to jest.
Definicja NATĘŻENIE FALI DŹWIĘKOWEJ:
Co to jest rozmiar fizyczna I, równa modułowi średniej wartości wektora gęstości strumienia energii fali akustycznej: I = |U|       albo       I = wu gdzie u - szybkość grupowa fali, w - średnia warto napięcie powierzchniowe słownik.
Definicja NOŚNIKI NIERÓWNOWAGOWE:
Co to jest zobacz PÓŁPRZEWODNIK napięcie powierzchniowe czym jest.

Czym jest NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE znaczenie w Słownik fizyka N .