Słownik NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE co to znaczy? Słownik działania sił spójności pomiędzy cząsteczkami.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchniowe Napięcie

Definicja z ang. SURFACE TENSION, z niem. SURFACE TENSION.

Co to znaczy: Zdarzenie n.p. jest rezultatem działania sił spójności pomiędzy cząsteczkami cieczy ( siły międzycząsteczkowe). Cząsteczka znajdująca się wewnątrz cieczy jest przyciągana poprzez sąsiednie cząsteczki, a wypadkowa siła = 0. W innej sytuacji jest cząsteczka na powierzchni cieczy. Wypadkowa siła jest skierowana do wnętrza cieczy i prostopadła do powierzchni cieczy. Miarą n.p. jest współczynnik napięcia powierzchniowego. ΔW - robota, jaką należy wykonać, aby zwiększyć powierzchnię cieczy o ΔS. Podstawiamy ΔW = FΔx i ΔS = lΔx. Powierzchnia o brzegu l ulega rozszerzeniu o Δx. Otrzymujemy: F - siła działająca stycznie do powierzchni i prostopadle do brzegu; l - długość brzegu tej powierzchni. W razie błony napiętej na ramce o szerokości b, należy przyjąć l = 2b, ponieważ błona ma 2 powierzchnie (górną i dolną). Wartość σ maleje ze wzrostem temp.; σ zależy silnie od składu chemicznego cieczy, na przykład bonus tak zwany substancji powierzchniowo aktywnych obniża wartość σ. Najwyższa wartość σ = 2 J/m2 na granicy ciecz - para cieczy występuje dla stopionych metali. Dla czystej wody σ = 7 · 10-2 J/m2

Czym jest NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE znaczenie w Słownik fizyka N .