Słownik MIKROSKOP co to znaczy? Słownik oglądania bardzo małych elementów, regularnie niewidocznych.

Czy przydatne?

Co to jest Mikroskop

Definicja z ang. MICROSCOPE, z niem. MIKROSKOP.

Co to znaczy: przyrząd optyczny wykorzystywany do oglądania bardzo małych elementów, regularnie niewidocznych gołym okiem. Bieg promieni świetlnych w m. przedstawiono na rysunku. Model mikroskopu z obserwacją obrazu pozornego Obiektyw o krótkiej ogniskowej wytwarza faktyczny, zwiększony i odwrócony obraz przedmiotu. Obraz ten jest w dalszym ciągu oglądany poprzez okular, który działa jak lupa. Jeżeli tubus m. odsunąć nieco od preparatu, to pośredni obraz faktyczny znajdzie się przed ogniskiem okularu. Okular wytwarza wtedy obraz faktyczny, który można oglądać na ekranie albo fotografować. Model mikroskopu z obserwacją obrazu rzeczywistego (mikroskop projekcyjny) Zwiększenie kątowe m. jest równe iloczynowi powiększeń obiektywu i okularu: p = pObpOk i wynosi: , gdzie: L - długość tubusa mikroskopu, D - odległość wyraźnego (dobrego) widzenia, fOb - ogniskowa obiektywu, fOk - ogniskowa okularu. Podany wzór na zwiększenie sugeruje, iż może ono być dowolnie spore, jeżeli tylko odległości ogniskowe obiektywu i okularu będą bardzo małe. Należy jednak pamiętać, iż wzór ten został wyprowadzony opierając się na praw optyki geometrycznej, która nie uwzględnia zjawisk związanych z falową naturą światła. Falowa teoria powstawania obrazu w m. stwierdza, iż max. użyteczne zwiększenie mikroskopu jest ograniczone poprzez zdarzenie dyfrakcji światła i nie może być większe niż . Rozmiar , która jest iloczynem współczynnika załamania światła w ośrodku między preparatem a obiektywem i sinusa kąta połówkowego dla światła wchodzącego do obiektywu, nazywa się aperturą numeryczną (N.A.). Aperturę numeryczną można zwiększyć, wprowadzając między szkiełko nakrywkowe preparatu a obiektyw ciecz (olej) o względnie sporym współczynniku załamania, a więc wykorzystać tak zwany immersję olejową. Powiększenie apertury numerycznej pod wpływem immersji Posługując się okularem o krótkiej ogniskowej można uzyskać zwiększenie większe od użytecznego, jednak obraz nie będzie zawierał większej liczby szczegółów. Takie zwiększenie jest więc powiększeniem pustym

Czym jest MIKROSKOP znaczenie w Słownik fizyka M .