Słownik METR co to znaczy? Słownik układzie jednostek SI. 1 metr (m) to jest długość drogi.

Czy przydatne?

Co to jest Metr

Definicja z ang. METER, z niem. METR.

Co to znaczy: jednostka podstawowa długości w układzie jednostek SI. 1 metr (m) to jest długość drogi przebytej w próżni poprzez światło w okresie . Pierwszym wzorcem był wzorzec platyno irydowy, wykonany w 1889 r. Miał on być równy jednej dziesięciomilionowej części ćwiartki południka ziemskiego przechodzącego poprzez Paryż. Po sporządzeniu wzorca okazało się, iż jest on nieco krótszy od założonej wartości. Nie przyjęto więc definicji południkowej i przyjęto sporządzony wzorzec. Poszukiwanie dokładnego wzorca jednostki długości doprowadziło do ustanowienia atomowego wzorca jednostki długości, w oparciu o mierzoną w próżni długość fali pomarańczowej linii kryptonu 86Kr, określonej w spektroskopii jako linia 2p10-5d5, emitowanej poprzez atomy kryptonu w trakcie wyładowania elektrycznego. Jeden metr zdefiniowano jako 1 650 763, 73 długości fali tej linii. Liczba długości fali została tak określona, by nowy wzorzec metra był zgodny ze starym wzorcem wykonanym w formie sztaby

Czym jest METR znaczenie w Słownik fizyka M .