Słownik METR co to znaczy? Słownik układzie jednostek SI. 1 metr (m) to jest długość drogi.

Czy przydatne?

Co to jest Metr

Definicja z ang. METER, z niem. METR.

Co to znaczy METR: jednostka podstawowa długości w układzie jednostek SI. 1 metr (m) to jest długość drogi przebytej w próżni poprzez światło w okresie . Pierwszym wzorcem był wzorzec platyno irydowy, wykonany w 1889 r. Miał on być równy jednej dziesięciomilionowej części ćwiartki południka ziemskiego przechodzącego poprzez Paryż. Po sporządzeniu wzorca okazało się, iż jest on nieco krótszy od założonej wartości. Nie przyjęto więc definicji południkowej i przyjęto sporządzony wzorzec. Poszukiwanie dokładnego wzorca jednostki długości doprowadziło do ustanowienia atomowego wzorca jednostki długości, w oparciu o mierzoną w próżni długość fali pomarańczowej linii kryptonu 86Kr, określonej w spektroskopii jako linia 2p10-5d5, emitowanej poprzez atomy kryptonu w trakcie wyładowania elektrycznego. Jeden metr zdefiniowano jako 1 650 763, 73 długości fali tej linii. Liczba długości fali została tak określona, by nowy wzorzec metra był zgodny ze starym wzorcem wykonanym w formie sztaby
Definicja MÖSSBAUERA ZJAWISKO.:
Co to jest w r. 1958 zdarzenie bezodrzutowej emisji promieniowania γ. Przejściu jądra ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego towarzyszy emisja kwantu promieniowania γ. Odpowiednio z zasadą zachowania pędu metr co to jest.
Definicja MOL:
Co to jest liczba substancji zawierającej tyle samo cząsteczek (albo atomów), ile atomów zawiera próbka izotopu węgla 12C o masie 0,012 kg metr definicja.
Definicja MECHANIKA PŁYNÓW.:
Co to jest punktu widzenia dzielimy materię na ciała stałe i płyny. Płynem jest substancja, która może płynąć. Definicja płyn obejmuje więc ciecze i gazy. Do płynów zaliczane są czasem takie substancje jak metr co znaczy.
Definicja MAXWELL JAMES CLERK:
Co to jest VI 1831 - Edynburg 5 XI 1879 Cambridge). Studia uniwersyteckie zaczął w wieku 13 lat. Jako 25 latek został profesorem w Aberdeen i w dalszym ciągu w Londynie. W 1871 r. specjalnie dla niego metr słownik.
Definicja MODUŁ YOUNGA:
Co to jest zobacz ?atwe ROZCIĄGANIE metr znaczenie.

Czym jest METR znaczenie w Słownik fizyka M .