Słownik METODA OBRACANEGO KRYSZTAŁU. co to znaczy? Słownik monochromatycznego (α = const.) pada.

Czy przydatne?

Co to jest Kryształu Obracanego Metoda

Definicja z ang. METHOD rotating crystal., z niem. METHODE rotierenden Kristall..

Co to znaczy METODA OBRACANEGO KRYSZTAŁU.: Wiązka promieniowania rentgenowskiego monochromatycznego (α = const.) pada na monokryształ. Monokryształ jest bez pośpiechu obracany (wymienia się kąt Θ). Wtedy, gdy dla danej płaszczyzny sieciowej spełnione jest równanie Bragga, następuje selektywne odbicie i na kliszy pojawia się naświetlony prążek
Definicja MOMENT BEZWŁADNOŚCI:
Co to jest ciała w ruchu obrotowym. To jest rozmiar tensorowa ( tensor), wiążąca ze sobą wektory: momentu pędu i prędkości kątowej . W razie jednorodnych brył sztywnych, obracających się wokół swych osi metoda obracanego kryształu. co to jest.
Definicja MIKROSKOP:
Co to jest wykorzystywany do oglądania bardzo małych elementów, regularnie niewidocznych gołym okiem. Bieg promieni świetlnych w m. przedstawiono na rysunku. Model mikroskopu z obserwacją obrazu pozornego metoda obracanego kryształu. definicja.
Definicja MASZYNY PROSTE:
Co to jest urządzenia pozwalające na wykonanie określonej pracy siłą mniejszą niż jest niezbędna do wykonania tej pracy bez użycia maszyny. M.p. są częściami bardziej skomplikowanych systemów. Rozróżnia się m.p metoda obracanego kryształu. co znaczy.
Definicja MIKROANALIZATOR RENTGENOWSKI:
Co to jest zobacz MIKROSKOP ELEKTRONOWY SKANINGOWY metoda obracanego kryształu. słownik.
Definicja MASA KRYTYCZNA:
Co to jest materiału rozszczepialnego, gdzie, mimo strat, może rozwinąć się reakcja łańcuchowa. Rozmiar m.k. zależy od rodzaju i kształtu materiału rozszczepialnego. M.k. dla 239Pu wynosi 950 g (kształt kulisty metoda obracanego kryształu. znaczenie.

Czym jest METODA OBRACANEGO KRYSZTAŁU znaczenie w Słownik fizyka M .