Słownik MASZYNY PROSTE co to znaczy? Słownik wykonanie określonej pracy siłą mniejszą niż jest.

Czy przydatne?

Co to jest Proste Maszyny

Definicja z ang. SIMPLE MACHINES, z niem. Simple Machines.

Co to znaczy: najprostsze urządzenia pozwalające na wykonanie określonej pracy siłą mniejszą niż jest niezbędna do wykonania tej pracy bez użycia maszyny. M.p. są częściami bardziej skomplikowanych systemów. Rozróżnia się m.p. typu dźwigni i typu równi pochyłej. Do maszyn typu dźwigni zalicza się: dźwignię jednostronną i dwustronną, kołowrót, krążek (blok) nieruchomy i ruchomy i wielokrążki. Maszyny typu równi pochyłej to równia pochyła, klin i śruba. Robota wykonana dzięki m. p. (na przykład podniesienie ciała o masie M na wysokość h) jest zawsze nieco większa niż robota wykonana bez jej użycia z racji na istniejące opory ruchu. Gdyby zaniedbać opory ruchu (tarcie), to robota wykonana dzięki maszyny byłaby taka sama jak robota wykonana bez jej użycia. Obowiązuje więc, wynikająca z zasady zachowania energii, zasada "zachowania pracy" na m.p

Czym jest MASZYNY PROSTE znaczenie w Słownik fizyka M .