Słownik MASA co to znaczy? Słownik umiejętność ciała do przeciwstawiania się działającej sile. M.

Czy przydatne?

Co to jest Masa

Definicja z ang. MASS, z niem. GEWICHT.

Co to znaczy MASA: miara bezwładności określająca umiejętność ciała do przeciwstawiania się działającej sile. M. występująca we wzorze ( prawa dynamiki Newtona) tradycyjnie nazywa się m. bezwładną. Łatwo zauważyć, iż dla stałej siły przyspieszenie ciała jest odwrotnie proporcjonalne do jego m. M. występuje także we wzorze określającym rozmiar siły, z jaką przyciągają się dwa punktowe obiekty umieszczone w odległości r od siebie ( prawo ciążenia powszechnego). M. taką nazywa się m. ciężką (grawitacyjną). Eksperymenty przeprowadzone poprzez wielu badaczy wykazały precyzyjną równość m. ciężkiej i m. bezwładnej dla wszystkich ciał. Równość ta stała się jedną z przesłanek do sformułowania poprzez A. Einsteina jego teorii grawitacji (ogólnej teorii względności). Jednostką m. w układzie SI jest 1 kilogram (1 kg). Mechanika klasyczna zakłada niezależność m. ciała od jego prędkości. Założenie tj. słuszne tylko dla małych prędkości v c, gdzie c - szybkość światła. Przy sporych prędkościach należy uwzględnić, przewidywaną poprzez specjalną teorię względności, zależność: , gdzie m0 - masa spoczynkowa rozumiana jako m. bezwładna w sensie klasycznym (nierelatywistycznym)
Definicja MIKROFALE:
Co to jest elektromagnetyczne o zakresie długości od ok. 0,3 do 30 cm i częstotliwości od 0,3 do 300 GHz. Stosowane są w radiolokacji ( radar), łączności radiowej i telefonii i do indukcyjnego grzania i masa co to jest.
Definicja MEZOSFERA:
Co to jest zobacz ATMOSFERA masa definicja.
Definicja METR:
Co to jest podstawowa długości w układzie jednostek SI. 1 metr (m) to jest długość drogi przebytej w próżni poprzez światło w okresie . Pierwszym wzorcem był wzorzec platyno irydowy, wykonany w 1889 r. Miał on masa co znaczy.
Definicja MOSTEK WHEATSTONE´A:
Co to jest wykorzystywany do precyzyjnego pomiaru oporu elektrycznego. Model elektryczny mostka Wheatstone´a Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku wartości oporów R1 i R2 zostaną adekwatnie dobrane, to masa słownik.
Definicja MIESZANINA CHŁODZĄCA.:
Co to jest wykorzystuje się substancje z ujemnym ciepłem rozpuszczania. Jeżeli mieszanina jest odizolowana termicznie od otoczenia, temp. m.ch. obniża się stosunkowo rozpuszczania substancji. Na przykład: lód masa znaczenie.

Czym jest MASA znaczenie w Słownik fizyka M .