Słownik LUPA co to znaczy? Słownik obrazy pozorne. Jest układem optycznym działającym tak jak.

Czy przydatne?

Co to jest Lupa

Definicja z ang. MAGNIFIER, z niem. LUPA.

Co to znaczy: najprostszy przyrząd optyczny dający obrazy pozorne. Jest układem optycznym działającym tak jak soczewka skupiająca. Działanie l. bazuje na zwiększeniu kąta, pod jakim widzimy obraz. Oglądając mały element staramy się zbliżyć go do oka na jak najmniejszą odległość, by widzieć go pod możliwie sporym kątem. Jeżeli jednak odległość ta jest mniejsza od odległości wyraźnego widzenia, która dla miarowego oka wynosi D = 25 cm, obraz jest nieostry. Umieszczając tuż przed okiem soczewkę skupiającą można zwiększyć kąt widzenia, oglądając pozorny obraz przedmiotu, który może znajdować się w nieskończoności albo w odległości wyraźnego widzenia. Zwiększenie kątowe l. wyraża się wzorem: gdzie - kąt, pod jakim widać element bez użycia lupy, - kąt widzenia obrazu wytworzonego poprzez lupę. Umieszczając oglądany element w ognisku soczewki otrzymuje się obraz pozorny w nieskończoności. Oko ogląda wtedy obraz bez wysiłku akomodacyjnego. Zwiększenie wyraża się wzorem: By uzyskać obraz w odległości wyraźnego (dobrego) widzenia, należy umieścić oglądany element w odległości x od soczewki, mniejszej od odległości ogniskowej. Zwiększenie wyniesie wtedy: Rozliczenie x z równania soczewki w formie: prowadzi do wzoru na zwiększenie

Czym jest LUPA znaczenie w Słownik fizyka L .