Słownik LUNETY ZWIERCIADLANE (reflektory, teleskopy zwierc co to znaczy? Słownik powstały w XVII w.

Czy przydatne?

Co to jest LUNETY ZWIERCIADLANE (reflektory, teleskopy zwierc

Definicja z ang. TELESCOPES of the mirror (reflectors, telescopes scraping, z niem. TELESKOPE des Spiegels (Reflektoren, Teleskope Schaben.

Co to znaczy LUNETY ZWIERCIADLANE (REFLEKTORY, TELESKOPY ZWIERC: Pierwsze teleskopy zwierciadlane powstały w XVII w., tak jak lunety soczewkowe. Zwierciadlanym przykładem lunety Keplera jest teleskop Newtona (1668 r.), gdzie obiektywem jest wklęsłe zwierciadło paraboloidalne albo kuliste. Pomocnicze zwierciadło płaskie kieruje wiązkę światła odbitego od zwierciadła wklęsłego do okularu umieszczonego z boku tubusa. W 1672 r. Cassegrain zaproponował konstrukcję teleskopu, umieszczając na osi głównego zwierciadła paraboloidalnego pomocnicze zwierciadło hiperboloidalne, które kieruje wiązkę światła ku otworowi w środku zwierciadła głównego. Ognisko złożonego obiektywu Cassegraina (teleobiektywu zwierciadlanego) wypada nieco na zewnątrz zwierciadła głównego, gdzie można umieścić okular. Konstrukcja taka okazała się bardzo dogodna i jest aktualnie powszechnie użytkowana. Każdy spory teleskop stosowany do obserwacji nieba jest tak skonstruowany, iż może pracować jako teleskop Newtona albo teleskop Cassegraina. Zwiększenie kątowe lunet zwierciadlanych jest opisane takim samym wzorem jak zwiększenie lunety Keplera: gdzie fOb - skuteczna odległość ogniskowa obiektywu. Zaletą teleskopów zwierciadlanych w porównaniu z lunetami soczewkowymi jest całkowity brak aberracji chromatycznej i sposobność wykonania obiektywów o sporych średnicach. Spora średnica obiektywu zapewnia niezłą umiejętność rozdzielczą, pozwalającą rozróżnić obiekty położone blisko siebie. Ponadto obiektywy o dużej średnicy charakteryzują się sporą, proporcjonalną do powierzchni obiektywu, zdolnością zbiorczą światła, pozwalającą dostrzec i zarejestrować odległe i niewidoczne gołym okiem obiekty Wszechświata
Definicja LUNETA:
Co to jest refraktor) - przyrząd wykorzystywany do oglądania elementów, które znajdują się w dużej odległości od obserwatora. Luneta astronomiczna, zwana również lunetą Keplera złożona jest z dwóch lunety zwierciadlane (reflektory, teleskopy zwierc co znaczy.
Definicja LINIE POLA:
Co to jest przedstawiania pola wektorowego. Linia pola (grawitacyjnego, elektrycznego, magnetycznego) jest w każdym punkcie styczna do odpowiedniego wektora pola charakteryzującego pole w tym punkcie lunety zwierciadlane (reflektory, teleskopy zwierc krzyżówka.
Definicja LAMPA OBRAZOWA:
Co to jest elektronowa, gdzie zogniskowana wiązka elektronów wytwarza obraz na ekranie fluoryzującym dzięki synchronicznemu odchylaniu strumienia elektronów w kierunku poziomym (X) i pionowym (Y). Zogniskowaną lunety zwierciadlane (reflektory, teleskopy zwierc co to jest.
Definicja LICZNIKI JONIZACYJNE PROMIENIOWANIA.:
Co to jest jonizującej poprzez gaz w liczniku skutkuje stworzenie jonów (+) i swobodnych elektronów (-). Pomiędzy okładkami kondensatora przyłożone jest napięcie. Pole elektryczne w kondensatorze skutkuje ruch lunety zwierciadlane (reflektory, teleskopy zwierc słownik.
Definicja LUMINOFOR:
Co to jest zobacz LUMINESCENCJA lunety zwierciadlane (reflektory, teleskopy zwierc czym jest.

Czym jest LUNETY ZWIERCIADLANE znaczenie w Słownik fizyka L .