Słownik LUMINESCENCJA co to znaczy? Słownik luminoforem pod wpływem pochłoniętej poprzez nią.

Czy przydatne?

Co to jest Luminescencja

Definicja z ang. LUMINESCENCE, z niem. Lumineszenz.

Co to znaczy LUMINESCENCJA: emisja światła poprzez substancję zwaną luminoforem pod wpływem pochłoniętej poprzez nią energii dostarczanej poprzez promieniowanie nadfioletowe, promienie rentgenowskie, szybkie cząstki naładowane i tym podobne Jeżeli czas upływający pomiędzy pobudzeniem kryształu i emisją światła jest bardzo krótki (< 10-8 s), to mechanizm nazywa się fluorescencją, jeżeli czas ten jest dłuższy, to mechanizm taki nazywa się fosforescencją, a kryształy, gdzie to zdarzenie występuje, noszą nazwę fosforów. Czas świecenia może wynosić od 107 s dla fosforów o bardzo krótkim czasie poświaty, do kilku min. (albo nawet godz.) dla fosforów o długim czasie poświaty. W zależności od metody wzbudzania świecenia używa się następujących nazw: 1) Fotoluminescencja, gdy źródłem wzbudzenia jest światło albo promienie rentgenowskie. 2) Katodoluminescencja, gdy źródłem wzbudzenia są szybkie elektrony. 3) Elektroluminescencja, gdy źródłem wzbudzenia jest stałe albo zmienne pole elektryczne o sporym natężeniu. System emisji światła dla różnych sposobów pobudzania jest w zasadzie jednakowy i bazuje na występowaniu w krysztale półprzewodnika albo izolatora zjawiska promienistej rekombinacji nierównowagowych elektronów i dziur, zachodzącego przez wprowadzone centra rekombinacji albo w trakcie promienistych przejść elektronów pomiędzy pasmem przewodnictwa i pasmem fundamentalnym. Prócz wymienionych wyżej rodzajów l. odznacza się termoluminescencję, która bazuje na emisji światła po ogrzaniu kryształu po uprzednim jego wzbudzeniu dzięki jednej z wymienionych metod w niskiej temp.. Zdarzenie l. znajduje sporo zastosowań praktycznych, od konstrukcji energooszczędnych oświetleniowych lamp fotoluminescencyjnych, przez lampy obrazowe i ekrany luminescencyjne, do diod luminescencyjnych (LED) i półprzewodnikowych laserów
Definicja LINIE POLA:
Co to jest przedstawiania pola wektorowego. Linia pola (grawitacyjnego, elektrycznego, magnetycznego) jest w każdym punkcie styczna do odpowiedniego wektora pola charakteryzującego pole w tym punkcie luminescencja co to jest.
Definicja LUMEN:
Co to jest zobacz FOTOMETRIA luminescencja definicja.
Definicja LICZBA AVOGADRO:
Co to jest liczba cząsteczek (albo atomów) zawartych w jednym molu substancji NA = 6,0221367.1023 l/mol luminescencja co znaczy.
Definicja LASER:
Co to jest przechodzi ze stanu wzbudzonego o energii E2 do stanu o niższej energii E1, to różnica energii E zostanie wyemitowana w formie fotonu, którego częstotliwość ustala wzór: Jeśli elektrony w układzie luminescencja słownik.
Definicja LUPA:
Co to jest przyrząd optyczny dający obrazy pozorne. Jest układem optycznym działającym tak jak soczewka skupiająca. Działanie l. bazuje na zwiększeniu kąta, pod jakim widzimy obraz. Oglądając mały element luminescencja znaczenie.

Czym jest LUMINESCENCJA znaczenie w Słownik fizyka L .