Słownik LUMINESCENCJA co to znaczy? Słownik luminoforem pod wpływem pochłoniętej poprzez nią.

Czy przydatne?

Co to jest Luminescencja

Definicja z ang. LUMINESCENCE, z niem. Lumineszenz.

Co to znaczy: emisja światła poprzez substancję zwaną luminoforem pod wpływem pochłoniętej poprzez nią energii dostarczanej poprzez promieniowanie nadfioletowe, promienie rentgenowskie, szybkie cząstki naładowane i tym podobne Jeżeli czas upływający pomiędzy pobudzeniem kryształu i emisją światła jest bardzo krótki (< 10-8 s), to mechanizm nazywa się fluorescencją, jeżeli czas ten jest dłuższy, to mechanizm taki nazywa się fosforescencją, a kryształy, gdzie to zdarzenie występuje, noszą nazwę fosforów. Czas świecenia może wynosić od 107 s dla fosforów o bardzo krótkim czasie poświaty, do kilku min. (albo nawet godz.) dla fosforów o długim czasie poświaty. W zależności od metody wzbudzania świecenia używa się następujących nazw: 1) Fotoluminescencja, gdy źródłem wzbudzenia jest światło albo promienie rentgenowskie. 2) Katodoluminescencja, gdy źródłem wzbudzenia są szybkie elektrony. 3) Elektroluminescencja, gdy źródłem wzbudzenia jest stałe albo zmienne pole elektryczne o sporym natężeniu. System emisji światła dla różnych sposobów pobudzania jest w zasadzie jednakowy i bazuje na występowaniu w krysztale półprzewodnika albo izolatora zjawiska promienistej rekombinacji nierównowagowych elektronów i dziur, zachodzącego przez wprowadzone centra rekombinacji albo w trakcie promienistych przejść elektronów pomiędzy pasmem przewodnictwa i pasmem fundamentalnym. Prócz wymienionych wyżej rodzajów l. odznacza się termoluminescencję, która bazuje na emisji światła po ogrzaniu kryształu po uprzednim jego wzbudzeniu dzięki jednej z wymienionych metod w niskiej temp.. Zdarzenie l. znajduje sporo zastosowań praktycznych, od konstrukcji energooszczędnych oświetleniowych lamp fotoluminescencyjnych, przez lampy obrazowe i ekrany luminescencyjne, do diod luminescencyjnych (LED) i półprzewodnikowych laserów

Czym jest LUMINESCENCJA znaczenie w Słownik fizyka L .