Słownik LINIE PRĄDU. co to znaczy? Słownik przepływu płynu v w danym punkcie jest stała w okresie.

Czy przydatne?

Co to jest Prądu Linie

Definicja z ang. POWER LINES., z niem. Stromleitungen..

Co to znaczy LINIE PRĄDU.: W przepływie określonym szybkość przepływu płynu v w danym punkcie jest stała w okresie. Każdemu punktowi można więc przypisać odpowiedni wektor prędkości. Przepływający płyn stanowi więc pole wektorowe wektora prędkości. Linia prądu (P - Q - R), wzdłuż której porusza się każda cząsteczka, jest w każdym punkcie styczna do odpowiedniego wektora prędkości. L.p. nie mogą się przecinać. Gdyby się przecięły, wtedy cząsteczka płynu mogłaby pójść jedną z dwóch dróg i przepływ nie byłby ustalony
Definicja LINIA FAZOWA:
Co to jest geometryczne punktów drgających w takich samych fazach w fali dwuwymiarowej. Jeżeli na powierzchni jednorodnej cieczy pobudzimy do drgań harmonicznych cząsteczkę A, to i sąsiednie cząsteczki linie prądu. co to jest.
Definicja LICZBA FALOWA:
Co to jest zobacz RÓWNANIE FALI linie prądu. definicja.
Definicja LICZBA ATOMOWA Z:
Co to jest liczba protonów w jądrze. Liczba Z ustala miejsce atomu w układzie okresowym Mendelejewa. Ładunek jądra wynosi +Ze; e - ładunek elementarny linie prądu. co znaczy.
Definicja LICZBA MASOWA A:
Co to jest liczba nukleonów w jądrze A = N + Z N - liczba neutronów; Z - liczba protonów ( liczba atomowa). Liczba A przybiera wartości od A = 1 do A = 260 dla pierwiastków transuranowych linie prądu. słownik.
Definicja LUMEN:
Co to jest zobacz FOTOMETRIA linie prądu. znaczenie.

Czym jest LINIE PRĄDU znaczenie w Słownik fizyka L .