Słownik LINIE POLA co to znaczy? Słownik wektorowego. Linia pola (grawitacyjnego, elektrycznego.

Czy przydatne?

Co to jest Pola Linie

Definicja z ang. LINES FIELD, z niem. LINES FIELD.

Co to znaczy: graficzny sposób przedstawiania pola wektorowego. Linia pola (grawitacyjnego, elektrycznego, magnetycznego) jest w każdym punkcie styczna do odpowiedniego wektora pola charakteryzującego pole w tym punkcie. Przeważnie wektorem tym jest wektor natężenia pola grawitacyjnego γ, natężenia pola elektrycznego E czy indukcji magnetycznej B. Wtedy l.p. nazywają się adekwatnie liniami natężenia albo liniami indukcji. Używa się także nazwy "linie sił". W miejscach, gdzie wartości wektorów pola są spore, l.p. zagęszczają się. Jeżeli w pewnym obszarze pola wektor charakteryzujący pole nie wymienia się, to l.p. są do siebie równoległe, a pole nazywane jest polem jednorodnym. Do pól jednorodnych można zaliczyć: pole grawitacyjne tuż przy powierzchni Ziemi (γ = g = const) pole elektrostatyczne pomiędzy okładkami płaskiego kondensatora (E = const) pole magnetyczne wewnątrz długiego solenoidu (B = const)

Czym jest LINIE POLA znaczenie w Słownik fizyka L .