Słownik LINIE POLA co to znaczy? Słownik wektorowego. Linia pola (grawitacyjnego, elektrycznego.

Czy przydatne?

Co to jest Pola Linie

Definicja z ang. LINES FIELD, z niem. LINES FIELD.

Co to znaczy LINIE POLA: graficzny sposób przedstawiania pola wektorowego. Linia pola (grawitacyjnego, elektrycznego, magnetycznego) jest w każdym punkcie styczna do odpowiedniego wektora pola charakteryzującego pole w tym punkcie. Przeważnie wektorem tym jest wektor natężenia pola grawitacyjnego γ, natężenia pola elektrycznego E czy indukcji magnetycznej B. Wtedy l.p. nazywają się adekwatnie liniami natężenia albo liniami indukcji. Używa się także nazwy "linie sił". W miejscach, gdzie wartości wektorów pola są spore, l.p. zagęszczają się. Jeżeli w pewnym obszarze pola wektor charakteryzujący pole nie wymienia się, to l.p. są do siebie równoległe, a pole nazywane jest polem jednorodnym. Do pól jednorodnych można zaliczyć: pole grawitacyjne tuż przy powierzchni Ziemi (γ = g = const) pole elektrostatyczne pomiędzy okładkami płaskiego kondensatora (E = const) pole magnetyczne wewnątrz długiego solenoidu (B = const)
Definicja LICZNIK GEIGERA:
Co to jest urządzenie wykorzystywane do rejestracji liczby cząstek jonizujących. Przejście każdej jonizującej cząstki (z wyjątkiem jej energii) skutkuje w konsekwencji jonizacji lawinowej jednakowy bodziec linie pola co to jest.
Definicja LED:
Co to jest zobacz DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA linie pola definicja.
Definicja LUNETA:
Co to jest refraktor) - przyrząd wykorzystywany do oglądania elementów, które znajdują się w dużej odległości od obserwatora. Luneta astronomiczna, zwana również lunetą Keplera złożona jest z dwóch linie pola co znaczy.
Definicja LUPA:
Co to jest przyrząd optyczny dający obrazy pozorne. Jest układem optycznym działającym tak jak soczewka skupiająca. Działanie l. bazuje na zwiększeniu kąta, pod jakim widzimy obraz. Oglądając mały element linie pola słownik.
Definicja ŁOŻYSKO TOCZNE:
Co to jest zobacz TARCIE linie pola znaczenie.

Czym jest LINIE POLA znaczenie w Słownik fizyka L .