Słownik LICZNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE. co to znaczy? Słownik jest półprzewodnik. Cząstka promieniowania.

Czy przydatne?

Co to jest Półprzewodnikowe Liczniki

Definicja z ang. SOLID COUNTERS., z niem. SOLID THEKEN..

Co to znaczy LICZNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE.: Substancją roboczą w tym typie licznika jest półprzewodnik. Cząstka promieniowania jonizującego przemieszczając się skutkuje stworzenie nośników ładunku, par elektron - dziura. Całkowita liczba tych par (ładunek wytworzony) jest proporcjonalna do energii straconej poprzez cząstkę jonizującą. Tworzące się pary należy zarejestrować przed ich rekombinacją. Detektorem jest dioda p n spolaryzowana w kierunku zaporowym. We wnętrzu warstwy zaporowej istnieje mocne pole elektryczne, rozdzielające produkowane pary nośników. Do rejestracji promieniowania , i protonów używa się liczników krzemowych z warstwą powierzchniową. Do rejestracji promieniowania stosowane są liczniki germanowe dryfowe z sporą objętością warstwy zaporowej. Liczniki te muszą pracować i być przechowywane w temp. ciekłego azotu. Zaletą l.p. jest dobra umiejętność rozdzielcza pozwalająca dokładniej wyznaczyć energię badanego promieniowania
Definicja LAMPA RENTGENOWSKA:
Co to jest promieniowania rentgenowskiego mające postać komory próżniowej, we wnętrzu której są dwie elektrody: katoda i anoda (antykatoda). Pomiędzy katodą i anodą przykłada się wysokie napięcie (kilka kV do liczniki półprzewodnikowe. co to jest.
Definicja LICZNIK GEIGERA:
Co to jest urządzenie wykorzystywane do rejestracji liczby cząstek jonizujących. Przejście każdej jonizującej cząstki (z wyjątkiem jej energii) skutkuje w konsekwencji jonizacji lawinowej jednakowy bodziec liczniki półprzewodnikowe. definicja.
Definicja LICZBA MACHA:
Co to jest obiektu poruszającego się w ośrodku do prędkości vo rozchodzenia się fali dźwiękowej w tym ośrodku. Jeżeli na przykład samolot leci z prędkością podwójnie przekraczającą szybkość dźwięku w powietrzu liczniki półprzewodnikowe. co znaczy.
Definicja LINIE POLA:
Co to jest przedstawiania pola wektorowego. Linia pola (grawitacyjnego, elektrycznego, magnetycznego) jest w każdym punkcie styczna do odpowiedniego wektora pola charakteryzującego pole w tym punkcie liczniki półprzewodnikowe. słownik.
Definicja ŁĄCZENIE INDUKCYJNOŚCI:
Co to jest uzyskać różne wartości współczynnika indukcji własnej (indukcyjności), mając do dyspozycji cewki indukcyjne ( cewka indukcyjna) o różnych wartościach indukcyjności; można łączyć te cewki szeregowo liczniki półprzewodnikowe. znaczenie.

Czym jest LICZNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE znaczenie w Słownik fizyka L .