Słownik LICZNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE. co to znaczy? Słownik jest półprzewodnik. Cząstka promieniowania.

Czy przydatne?

Co to jest Półprzewodnikowe Liczniki

Definicja z ang. SOLID COUNTERS., z niem. SOLID THEKEN..

Co to znaczy: Substancją roboczą w tym typie licznika jest półprzewodnik. Cząstka promieniowania jonizującego przemieszczając się skutkuje stworzenie nośników ładunku, par elektron - dziura. Całkowita liczba tych par (ładunek wytworzony) jest proporcjonalna do energii straconej poprzez cząstkę jonizującą. Tworzące się pary należy zarejestrować przed ich rekombinacją. Detektorem jest dioda p n spolaryzowana w kierunku zaporowym. We wnętrzu warstwy zaporowej istnieje mocne pole elektryczne, rozdzielające produkowane pary nośników. Do rejestracji promieniowania , i protonów używa się liczników krzemowych z warstwą powierzchniową. Do rejestracji promieniowania stosowane są liczniki germanowe dryfowe z sporą objętością warstwy zaporowej. Liczniki te muszą pracować i być przechowywane w temp. ciekłego azotu. Zaletą l.p. jest dobra umiejętność rozdzielcza pozwalająca dokładniej wyznaczyć energię badanego promieniowania

Czym jest LICZNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE znaczenie w Słownik fizyka L .