Słownik LICZNIKI JONIZACYJNE PROMIENIOWANIA. co to znaczy? Słownik gaz w liczniku skutkuje.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniowania Jonizacyjne Liczniki

Definicja z ang. COUNTERS ionization RADIATION., z niem. THEKEN ionisierte Strahlung auftreten..

Co to znaczy: Przejście cząstki jonizującej poprzez gaz w liczniku skutkuje stworzenie jonów (+) i swobodnych elektronów (-). Pomiędzy okładkami kondensatora przyłożone jest napięcie. Pole elektryczne w kondensatorze skutkuje ruch jonów gazu i krótkotrwały bodziec prądu. Kondensator licznika może być płaski albo cylindryczny. W zależności od wysokości przyłożonego napięcia występują różne właściwości detektora jonizacyjnego i można wyróżnić obszary pracy l.j.p.: 1. Komora jonizacyjna - pozwala rejestrować energie pojedynczych cząstek albo sukces sumaryczny przejścia wielu cząstek poprzez komorę. 2. Licznik proporcjonalny. Przy wyższych napięciach dochodzi do jonizacji wtórnej gazu i bodziec zostaje wzmocniony 102 - 104 razy (wzmocnienie gazowe) przy zachowaniu proporcjonalności impulsu do energii cząstki jonizującej. 3. Region ograniczonej proporcjonalności. Wzmocnienie gazowe jest nieustabilizowane. 4.
Licznik Geigera-Muellera. 5. Wyładowanie ciągłe, przebicie

Czym jest LICZNIKI JONIZACYJNE znaczenie w Słownik fizyka L .