Słownik LICZNIK GEIGERA co to znaczy? Słownik rejestracji liczby cząstek jonizujących. Przejście.

Czy przydatne?

Co to jest Geigera Licznik

Definicja z ang. GEIGER COUNTER, z niem. Geigerzähler.

Co to znaczy: MUELLERA - urządzenie wykorzystywane do rejestracji liczby cząstek jonizujących. Przejście każdej jonizującej cząstki (z wyjątkiem jej energii) skutkuje w konsekwencji jonizacji lawinowej jednakowy bodziec. Bodziec ten należy wygasić szczególnym układem elektronicznym albo przez wykorzystanie domieszek gazu gaszącego wyładowanie (liczniki samogasnące). Charakterystyka l.G. M. to zależność liczby impulsów/s, liczona poprzez licznik przy określonym natężeniu cząstek jonizujących od napięcia. Napięcie pracy licznika wybiera się na środku poziomej części (plateau) charakterystyki (napięcie to wynosi od kilkuset do 2000 woltów). L.G.-M. do rejestracji promieniowania ma katodę metalową, gdzie zachodzą zjawiska (fotoelektryczne, Comptona, tworzenia par) połączone z emisją elektronów, co skutkuje działanie licznika. Licznik do rejestracji promieniowania ma cienkie okienko pozwalające na wniknięcie cząstek do wnętrza licznika

Czym jest LICZNIK GEIGERA znaczenie w Słownik fizyka L .