Słownik LICZBA STOPNI SWOBODY CZĄSTECZKI co to znaczy? Słownik należy podać, by określić.

Czy przydatne?

Co to jest LICZBA STOPNI SWOBODY CZĄSTECZKI

Definicja z ang. NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM PARTICLES, z niem. ZAHL der Freiheitsgrade PARTIKEL.

Co to znaczy: najmniejsza liczba współrzędnych, które należy podać, by określić jednoznacznie położenie cząsteczki w przestrzeni. Inne ustalenie: Największa możliwa liczba współrzędnych układu, które można zamieniać z wyjątkiem siebie. Przykłady: - Ruch rozwojowy - Ruch obrotowy - Ruch drgający W ruchu drgającym następują przemiany energii kinetycznej w potencjalną. Występują równocześnie 2 sprzężone ze sobą typy energii, zatem liczbę stopni swobody należy podwoić, na przykład ciało stałe w wysokich temperaturach i = 2 · 3 = 6 ( ciepło molowe gazów)

Czym jest LICZBA STOPNI SWOBODY znaczenie w Słownik fizyka L .