Słownik LICZBA STOPNI SWOBODY CZĄSTECZKI co to znaczy? Słownik należy podać, by określić.

Czy przydatne?

Co to jest LICZBA STOPNI SWOBODY CZĄSTECZKI

Definicja z ang. NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM PARTICLES, z niem. ZAHL der Freiheitsgrade PARTIKEL.

Co to znaczy LICZBA STOPNI SWOBODY CZĄSTECZKI: najmniejsza liczba współrzędnych, które należy podać, by określić jednoznacznie położenie cząsteczki w przestrzeni. Inne ustalenie: Największa możliwa liczba współrzędnych układu, które można zamieniać z wyjątkiem siebie. Przykłady: - Ruch rozwojowy - Ruch obrotowy - Ruch drgający W ruchu drgającym następują przemiany energii kinetycznej w potencjalną. Występują równocześnie 2 sprzężone ze sobą typy energii, zatem liczbę stopni swobody należy podwoić, na przykład ciało stałe w wysokich temperaturach i = 2 · 3 = 6 ( ciepło molowe gazów)
Definicja LICZBA AVOGADRO:
Co to jest liczba cząsteczek (albo atomów) zawartych w jednym molu substancji NA = 6,0221367.1023 l/mol liczba stopni swobody cząsteczki co to jest.
Definicja ŁADUNEK ELEKTRYCZNY:
Co to jest określająca umiejętność ciał naelektryzowanych do wzajemnego przyciągania się albo odpychania. Rozróżnia się dwa typy ł.e., nieujemny i niekorzystny. Ciała naelektryzowane jednoimiennie odpychają się liczba stopni swobody cząsteczki definicja.
Definicja LUNETA:
Co to jest refraktor) - przyrząd wykorzystywany do oglądania elementów, które znajdują się w dużej odległości od obserwatora. Luneta astronomiczna, zwana również lunetą Keplera złożona jest z dwóch liczba stopni swobody cząsteczki co znaczy.
Definicja LUPA:
Co to jest przyrząd optyczny dający obrazy pozorne. Jest układem optycznym działającym tak jak soczewka skupiająca. Działanie l. bazuje na zwiększeniu kąta, pod jakim widzimy obraz. Oglądając mały element liczba stopni swobody cząsteczki słownik.
Definicja LAUEGRAM:
Co to jest zobacz Sposób LAUEGO liczba stopni swobody cząsteczki znaczenie.

Czym jest LICZBA STOPNI SWOBODY znaczenie w Słownik fizyka L .