Słownik ŁADUNEK PRÓBNY co to znaczy? Słownik niewielkim ładunkiem dodatnim. Ł.p. stanowi swego.

Czy przydatne?

Co to jest Próbny Ładunek

Definicja z ang. LOAD TEST, z niem. LOAD TEST.

Co to znaczy: mały (punktowy) przedmiot, obdarzony niewielkim ładunkiem dodatnim. Ł.p. stanowi swego rodzaju sondę pozwalającą określić fundamentalne wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne. Przyjęcie koncepcji dodatniego ł.p. ustala jednoznacznie umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego w obwodzie, od dodatniego (+) do ujemnego (-) bieguna źródła siły elektromotorycznej, z wyjątkiem znaku poruszających się nośników ładunku elektrycznego

Czym jest ŁADUNEK PRÓBNY znaczenie w Słownik fizyka L .