Słownik ŁADUNEK ELEKTRYCZNY co to znaczy? Słownik umiejętność ciał naelektryzowanych do wzajemnego.

Czy przydatne?

Co to jest Elektryczny Ładunek

Definicja z ang. ELECTRIC CHARGE, z niem. elektrische Last.

Co to znaczy: rozmiar skalarna określająca umiejętność ciał naelektryzowanych do wzajemnego przyciągania się albo odpychania. Rozróżnia się dwa typy ł.e., nieujemny i niekorzystny. Ciała naelektryzowane jednoimiennie odpychają się, a ciała naelektryzowane różnoimiennie się przyciągają. W przyrodzie istnieją precyzyjnie takie same ilości ładunku dodatniego i ujemnego i z tego powodu w miarę spore siły oddziaływania elektrostatycznego nie odgrywają żadnej roli w mechanice Wszechświata. Z kolei decydują one o trwałości atomów, cząsteczek, kryształów i wszystkich obiektów biologicznych ( oddziaływania podstawowe). W razie elektryzowania ciał (na przykład poprzez potarcie) zawsze powstają równe ilości ładunku dodatniego i ujemnego. Ł.e. jest wielkością skwantowaną, a jego najmniejsza porcja, obserwowana w zjawiskach elektromagnetycznych, nazywa się ładunkiem elementarnym. Wartość ładunku elementarnego, wyznaczona po raz pierwszy poprzez R.A. Millikana, wynosi e ≅ 1,6 · 10-19 C i jest wiązana z ładunkiem protonu (+) albo elektronu (-). Każdy obserwowany ł.e. musi być całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego, jednak z racji na jego małą wartość rzadko można ten fakt zaobserwować. Ładunek elementarny może być także wyznaczony z pomiaru stałej Faradaya ( prawa elektrolizy Faradaya). Ruch ładunków elektrycznych skutkuje pojawienie się prądu elektrycznego. Jednostką ł.e. w układzie jednostek SI jest 1 kulomb (1 C). Jednostka ta jest zdefiniowana wzorem: q = It . Jeżeli stałe natężenie prądu I = A1, a czas t - 1s, to q = As = 1C. Współczesna teoria postuluje istnienie cząstek elementarnych, zwanych kwarkami, obdarzonych ł.e. albo . Kwarki podlegają oddziaływaniom mocnym i nie mogą być obserwowane w sferze oddziaływań elektromagnetycznych

Czym jest ŁADUNEK ELEKTRYCZNY znaczenie w Słownik fizyka L .