Słownik ŁĄCZENIE OPORÓW. co to znaczy? Słownik można łączyć szeregowo albo równolegle. Różne.

Czy przydatne?

Co to jest Oporów Łączenie

Definicja z ang. JOINING RESISTANCE., z niem. Verbindungsarbeiten Widerstands..

Co to znaczy: Oporniki tworzące obwód elektryczny można łączyć szeregowo albo równolegle. Różne połączenia oporników stosuje się w celu uzyskania różnych wartości oporu elektrycznego, jak także w celu ograniczenia mocy wydzielanej na poszczególnych opornikach. Łączenie szeregowe Natężenie prądu I płynącego poprzez poszczególne oporniki jest jednakowe. Odpowiednio z II prawem Kirchhoffa ( prawa Kirchoffa), napięcie przyłożone na końce łańcucha oporników jest równe sumie spadków napięć występujących na poszczególnych opornikach: Równanie to można napisać w formie: Dzieląc poprzez I otrzymuje się wzór na opór zastępczy: W połączeniu szeregowym opór zastępczy układu przewodników jest równy sumie ich oporów. Spadki napięć na poszczególnych opornikach mają się do siebie tak jak wartości ich oporów elektrycznych. Fakt ten jest fundamentem działania oporowego dzielnika napięcia. Moc wydzielana na poszczególnych opornikach jest wprost proporcjonalna do ich oporów elektrycznych odpowiednio z wzorem: Pi = I2R Łączenie równoległe Odpowiednio z II prawem Kirchhoffa napięcie U na końcach każdego z przewodników połączonych równolegle jest takie samo. Stosując I prawo Kirchhoffa dla węzła A można napisać: Równanie to po wykorzystaniu prawa Ohma można napisać w formie: Dzieląc poprzez U, otrzymuje się wzór na zastępczą przewodność (konduktancję) równoległego układu przewodników: Przewodność zastępcza połączonych równolegle przewodników jest równa sumie ich przewodności. Zastępując przewodność (konduktancję) oporem elektrycznym (rezystancją), można napisać: Odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności poszczególnych oporów. Moc wydzielana na poszczególnych opornikach jest wprost proporcjonalna do ich przewodności (odwrotnie proporcjonalna do oporu elektrycznego) odpowiednio z wzorem

Czym jest ŁĄCZENIE OPORÓW znaczenie w Słownik fizyka L .