Słownik KORPUSKULARNA TEORIA ŚWIATŁA. co to znaczy? Słownik poprzez Izaaka Newtona, wiązka światła.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Teoria Korpuskularna

Definicja z ang. Corpuscular theory of light., z niem. Korpuskeltheorie..

Co to znaczy KORPUSKULARNA TEORIA ŚWIATŁA.: Wg tej teorii, uznawanej między innymi poprzez Izaaka Newtona, wiązka światła jest zbiorem małych, błyskawicznie poruszających się cząstek (korpuskuł), które przy odbiciu od zwierciadła zachowują się tak jak idealnie sprężyste kulki. Teoria korpuskularna w klasycznej wersji wyjaśnia właściwie tylko zdarzenie odbicia. Trudności pojawiają się już przy interpretacji zjawiska załamania, a zjawiska dyfrakcji, interferencji i polaryzacji ( falowa teoria światła) nie mogą być wytłumaczone opierając się na założeń tej teorii. Współczesną wersją k.t.ś. jest traktowanie wiązki światła jako zbioru fotonów pędzących z prędkością c
Definicja KONTROLOWANA SYNTEZA TERMOJĄDROWA.:
Co to jest termojądrowych z udziałem ciężkich izotopów wodoru: deuteru i trytu i litu wyzwala się wielka energia. Energia ta jest źródłem energii gwiazd ( reakcje termojądrowe w gwiazdach); może być także korpuskularna teoria światła. co to jest.
Definicja KONWERSJA WEWNĘTRZNA.:
Co to jest sytuacjach energia promieniowania jest przekazywana na wybicie elektronu z atomu (z powłok K, L, M). Elektron ten unosi energię. Na puste miejsce spada elektron z wyższych powłok, co prowadzi do korpuskularna teoria światła. definicja.
Definicja KLATKA FARADAYA.:
Co to jest wnętrzu przewodnika jest sumą pola zewnętrznego i pola pochodzącego od ładunków wyindukowanych na jego powierzchni. Suma ta, z wyjątkiem kształtu przewodnika daje rezultat: E = 0 ( we wnętrzu korpuskularna teoria światła. co znaczy.
Definicja KAPILARA:
Co to jest zobacz WŁOSKOWATOŚĆ korpuskularna teoria światła. słownik.
Definicja KINEMATYKA:
Co to jest dział mechaniki zajmujący się formalnym (matematycznym) opisem ruchu ciał korpuskularna teoria światła. znaczenie.

Czym jest KORPUSKULARNA TEORIA ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka K .