Słownik KONTROLOWANA SYNTEZA TERMOJĄDROWA. co to znaczy? Słownik ciężkich izotopów wodoru: deuteru.

Czy przydatne?

Co to jest Termojądrowa Synteza Kontrolowana

Definicja z ang. Controlled thermonuclear fusion., z niem. Die kontrollierte Kernfusion..

Co to znaczy: W reakcjach termojądrowych z udziałem ciężkich izotopów wodoru: deuteru i trytu i litu wyzwala się wielka energia. Energia ta jest źródłem energii gwiazd ( reakcje termojądrowe w gwiazdach); może być także wyzwolona w wybuchu termojądrowym. K.s.t. pozwoliłaby na uruchomienie praktycznie niewyczerpalnego źródła energii. Zasoby deuteru w oceanach i morzach Ziemi wynoszą ok. 1017 kg. Fundamentalnym problemem jest wytworzenie bardzo wysokiej temp. (rzędu 100 mln K) przy zachowaniu dużej koncentracji jąder. W tak wysokich temperaturach materia istnieje w formie gorącej plazmy; gaz jest kompletnie zjonizowany. Plazma w tak wysokich temperaturach traci energię poprzez promieniowanie. Energia termojądrowa wydzielona przewyższa utraty energii ponad ~350 mln K (reakcja D D) i ~45 mln K (reakcja D T) (D-deuter, T-tryt). Nie ma naczynia, które wytrzymałoby temperaturę mln kelwinów. Gorąca plazma jest utrzymywana w ustalonym miejscu dzięki mocnych pól magnetycznych (pułapka magn.). Wysokie temp. plazmy są pozyskiwane dzięki: - prądów (grzanie omowe albo prądami wysokiej częstości) - wstrzykiwania (iniekcji) wysokoenergetycznych jonów - zogniskowania bardzo silnej wiązki (albo kilku równocześnie) laserowej. K.s.t. zachodzi wtedy, gdy spełnione jest kryterium Lawsona, a więc wartość iloczynu koncentracji n i czasu utrzymywania plazmy w pułapce - Nad opracowaniem techniki kontrolowanej reakcji termojądrowej pracuje sporo ośrodków naukowych w stanach zjednoczonych ameryki, Ogromnej Brytanii, Francji, Rosji, Niemczech, Japonii. Prace są kontynuowane

Czym jest KONTROLOWANA SYNTEZA znaczenie w Słownik fizyka K .