Słownik KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW co to znaczy? Słownik zetknięciu się dwóch różnych metali.

Czy przydatne?

Co to jest Potencjałów Różnica Kontaktowa

Definicja z ang. CONTACT POTENTIAL DIFFERENCE, z niem. KONTAKT Potentialdifferenz.

Co to znaczy KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW: W 1797 r. A. Volta odkrył, iż przy zetknięciu się dwóch różnych metali powstaje pomiędzy nimi różnica potencjałów. Volta ustalił szereg metali, gdzie wcześniejszy przy zetknięciu z którymś z kolejnych elektryzuje się dodatnio. Szereg ten jest następujący: Al, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd. Jeśli kilka różnych metali A, B, C, D połączyć szeregowo, to na końcach przewodników tego szeregu stworzenie różnica potencjałów, zależna jedynie od charakteru końcowych przewodników A i D, a niezależna od tego, jakie przewodniki B i C znajdują się pomiędzy nimi. Ta różnica potencjałów pojawiająca się pomiędzy stykającymi się wieloma metalami nosi nazwę k.r.p. i jest uwarunkowana wieloma pracami wyjścia elektronów z metali i, w drugim rzędzie, różną koncentracją elektronów swobodnych w takich metalach. Wartość k.r.p. waha się dla różnych par metali od kilku dziesiątych wolta do kilku woltów i w znacznym stopniu zależy od stanu (zanieczyszczenia) powierzchni metali. Spore wartości może osiągać k.r.p. na styku metal - półprzewodnik albo półprzewodnik - półprzewodnik ( złącze p n)
Definicja KOMÓRKA ELEMENTARNA:
Co to jest zobacz SIECI BRAVAIS´GO kontaktowa różnica potencjałów co znaczy.
Definicja KELVIN WILLIAM THOMSON:
Co to jest matematyk (1824-1907). Urodził się w Szkocji. W wieku 22 lat został profesorem na Uniwersytecie w Glasgow i pełnił tę funkcję poprzez 50 lat. Wniósł znaczny wkład do hydrodynamiki i elektromagnetyzmu kontaktowa różnica potencjałów krzyżówka.
Definicja KALORYMETRIA:
Co to jest prowadzenia pomiarów ilości ciepła celem wyznaczenia ciepła właściwego, ciepła parowania i topnienia, przy wykorzystaniu izolacji adiabatycznej. Pomiary te przeprowadza się w kalorymetrze, przy kontaktowa różnica potencjałów co to jest.
Definicja KRYTERIUM RAYLEIGHA:
Co to jest zobacz Umiejętność ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH kontaktowa różnica potencjałów słownik.
Definicja KOPERNIK MIKOŁAJ:
Co to jest II 1473 Toruń - 24 V 1543 Toruń). Studiował w Krakowie i Bolonii filozofię i edukacji przyrodnicze, ponadto od 1501 w Rzymie, Padwie i Ferrarze prawo i medycynę. W 1506 został lekarzem przybocznym i kontaktowa różnica potencjałów czym jest.

Czym jest KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW znaczenie w Słownik fizyka K .