Słownik KONFIGURACJA ELEKTRONOWA STANÓW PODSTAWOWYCH PIERW co to znaczy? Słownik wynosi +Ze.

Czy przydatne?

Co to jest KONFIGURACJA ELEKTRONOWA STANÓW PODSTAWOWYCH PIERW

Definicja z ang. Electron configuration BASIC FIRST UNITED, z niem. Elektronenkonfiguration BASIC FIRST UNITED.

Co to znaczy: W atomie, dla którego ładunek jądra wynosi +Ze ( liczba atomowa Z), znajduje się Z elektronów. Zestaw Z elektronów podlega zakazowi Pauliego. W stanie fundamentalnym (nie wzbudzonym) zestaw elektronów przyjmuje min. możliwą wartość energii. Elektrony lokują się odpowiednio z tymi zasadami na następnych poziomach ustalonych w modelu powłokowym atomu. Liczbę elektronów mieszczącą się w podpowłoce określają liczby kwantowe n, l, ml, ms. Konfigurację zapisuje się w formie nlx; x - liczba elektronów w podpowłoce l, stosuje się oznaczenia literowe na l: s, p, d, ... pochodzące ze spektroskopii atomowej (s - sharp, p - principal, d - diffuse, f - fundamental). Ustalenia dotyczyły wyglądu linii widmowych emisyjnych. Przykład: H: 1s (1 elektron w stanie 1s, n = 1, l = 0); He: 1s2 (2 elektrony w stanie 1s, n = 1, l = 0); Ne: 1s22s22p6 (2 elektrony w stanie 1s; 2 elektrony w stanie 2s; 6 elektronów w stanie 2p); Na: 1s22s22p63s (10 elektronów jak w Ne, 1 elektron w stanie 3s).Sposób rozmieszczenia elektronów w podpowłokach wyjaśnia istnienie grup pierwiastków o podobnych właściwościach chemicznych, a więc układu okresowego pierwiastków

Czym jest KONFIGURACJA ELEKTRONOWA znaczenie w Słownik fizyka K .