Słownik KOMPENSACYJNA METODA POMIARU SEM. co to znaczy? Słownik sprowadza się do zmierzenia.

Czy przydatne?

Co to jest KOMPENSACYJNA METODA POMIARU SEM.

Definicja z ang. COMPENSATION METHOD OF MEASURING SEM., z niem. Kompensationsverfahren nach SEM gemessen wird..

Co to znaczy KOMPENSACYJNA METODA POMIARU SEM.: Pomiar siły elektromotorycznej sprowadza się do zmierzenia napięcia użytecznego ( siła elektromotoryczna) na zaciskach otwartego źródła prądu. Można tego dokonać stosując woltomierz o bardzo sporym oporze wewnętrznym albo wykorzystać metodę kompensacyjną. W obwodzie przedstawionym na rysunku tak ustawiamy suwak potencjometru ( dzielnik napięcia) P, by spadek napięcia U0 na części AB był równy mierzonej sile elektromotorycznej EX. Wtedy nie płynie prąd w obwodzie zawierającym EX i galwanometr pokazuje "zero". Jeżeli znana jest wartość napięcia przyłożonego na końce potencjometru, to położenie suwaka można oznaczyć bezpośrednio w jednostkach napięcia. Pomiar sprowadza się wtedy do takiego ustawienia suwaka, by galwanometr pokazywał "zero" i odczytania wartości napięcia na skali potencjometru
Definicja KILOGRAM:
Co to jest Masa walca wykonanego ze stopu platyny z irydem, przechowywanego w Biurze Miar i Wag w Sévres pod Paryżem. Masa wzorca jest prawie równa masie 1 dm3 czystej wody w temp. 4°C. Wzorca tego nie kompensacyjna metoda pomiaru sem. co znaczy.
Definicja KĄT ZWILŻANIA:
Co to jest zobacz MENISK kompensacyjna metoda pomiaru sem. krzyżówka.
Definicja KALORIA:
Co to jest ciepła równa ilości ciepła, które trzeba dostarczyć, aby ogrzać 1 g wody o 1°C (od 14,5°C do 15,5°C). 1 cal = 4,1868 J. Powszechnie używa się jednostki większej 1kcal=103 cal zwanej kilokalorią albo kompensacyjna metoda pomiaru sem. co to jest.
Definicja KOMÓRKA ELEMENTARNA:
Co to jest zobacz SIECI BRAVAIS´GO kompensacyjna metoda pomiaru sem. słownik.
Definicja KRZEPNIĘCIE:
Co to jest odwrotna do topnienia; bazuje na przemianie cieczy w ciało stałe. Atomy cieczy tracą częściowo swobodę ruchu ustalając swe miejsca w sieci krystalicznej. Nadmiar energii wydziela się w formie ciepła kompensacyjna metoda pomiaru sem. czym jest.

Czym jest KOMPENSACYJNA METODA POMIARU znaczenie w Słownik fizyka K .