Słownik KOMPENSACYJNA METODA POMIARU SEM. co to znaczy? Słownik sprowadza się do zmierzenia.

Czy przydatne?

Co to jest KOMPENSACYJNA METODA POMIARU SEM.

Definicja z ang. COMPENSATION METHOD OF MEASURING SEM., z niem. Kompensationsverfahren nach SEM gemessen wird..

Co to znaczy: Pomiar siły elektromotorycznej sprowadza się do zmierzenia napięcia użytecznego ( siła elektromotoryczna) na zaciskach otwartego źródła prądu. Można tego dokonać stosując woltomierz o bardzo sporym oporze wewnętrznym albo wykorzystać metodę kompensacyjną. W obwodzie przedstawionym na rysunku tak ustawiamy suwak potencjometru ( dzielnik napięcia) P, by spadek napięcia U0 na części AB był równy mierzonej sile elektromotorycznej EX. Wtedy nie płynie prąd w obwodzie zawierającym EX i galwanometr pokazuje "zero". Jeżeli znana jest wartość napięcia przyłożonego na końce potencjometru, to położenie suwaka można oznaczyć bezpośrednio w jednostkach napięcia. Pomiar sprowadza się wtedy do takiego ustawienia suwaka, by galwanometr pokazywał "zero" i odczytania wartości napięcia na skali potencjometru

Czym jest KOMPENSACYJNA METODA POMIARU znaczenie w Słownik fizyka K .