Słownik KOHERENCJA co to znaczy? Słownik zobacz SPÓJNOŚĆ ŚWIATŁA. Definicja Koherencja znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Koherencja

Definicja z ang. COHERENCE, z niem. COHERENCE.

Co to znaczy KOHERENCJA: zobacz SPÓJNOŚĆ ŚWIATŁA
Definicja KRYTERIUM RAYLEIGHA:
Co to jest zobacz Umiejętność ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH koherencja co znaczy.
Definicja KONTROLOWANA SYNTEZA TERMOJĄDROWA.:
Co to jest termojądrowych z udziałem ciężkich izotopów wodoru: deuteru i trytu i litu wyzwala się wielka energia. Energia ta jest źródłem energii gwiazd ( reakcje termojądrowe w gwiazdach); może być także koherencja krzyżówka.
Definicja KINEMATYKA:
Co to jest dział mechaniki zajmujący się formalnym (matematycznym) opisem ruchu ciał koherencja co to jest.
Definicja KONDENSOR:
Co to jest zwierciadlany albo zwierciadlano soczewkowy układ optyczny zapewniający optymalne, przy zastosowaniu sztucznego źródła światła (żarówka, lampa wyładowcza, łuk elektryczny), oświetlenie przedmiotu koherencja słownik.
Definicja KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW:
Co to jest odkrył, iż przy zetknięciu się dwóch różnych metali powstaje pomiędzy nimi różnica potencjałów. Volta ustalił szereg metali, gdzie wcześniejszy przy zetknięciu z którymś z kolejnych elektryzuje się koherencja czym jest.

Czym jest KOHERENCJA znaczenie w Słownik fizyka K .