Słownik IZOTERMY GAZU RZECZYWISTEGO. co to znaczy? Słownik naczyniu, którego objętość można.

Czy przydatne?

Co to jest Rzeczywistego Gazu Izotermy

Definicja z ang. ISOTHERMS GAS REAL., z niem. Isothermen GAS REAL..

Co to znaczy IZOTERMY GAZU RZECZYWISTEGO.: Określoną masę gazu umieszczamy w naczyniu, którego objętość można zamieniać przy T = const. Zależność ciśnienia gazu od jego objętości dla T = const to izoterma. Kształt i.g.r. zależy od temp.. Dla T < Tk mechanizm sprężania izotermicznego można podzielić na części: AB - sprężanie pary nienasyconej, BC - skraplanie pary nasyconej przy p = const. (w naczyniu znajduje się ciecz i para nasycona), C - w naczyniu znajduje się wyłącznie ciecz, CD - sprężanie cieczy. Dla T = Tk odcinek BC współistnienia cieczy i pary nasyconej redukuje się do punktu K zwanego punktem krytycznym. Tk to temp. krytyczna a współrzędne punktu K (pk, Vk) to ciśnienie krytyczne i objętość krytyczna (zobacz diagram fazowy). Warunkiem na to, aby gaz faktyczny mógł być skroplony, jest obniżenie jego temp. poniżej Tk. Dla T > Tk nie występuje skraplanie gazu, a izotermy zbliżają się kształtem do izoterm gazu doskonałego
Definicja IZOBARA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE izotermy gazu rzeczywistego. co znaczy.
Definicja IMPEDANCJA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO izotermy gazu rzeczywistego. krzyżówka.
Definicja INERCJALNY UKŁAD ODNIESIENIA:
Co to jest zobacz RUCH izotermy gazu rzeczywistego. co to jest.
Definicja INTERFEROMETR GWIAZDOWY MICHELSONA:
Co to jest zobacz SPÓJNOŚĆ ŚWIATŁA izotermy gazu rzeczywistego. słownik.
Definicja IZOTONY:
Co to jest nuklidy mające jednakową liczbę neutronów izotermy gazu rzeczywistego. czym jest.

Czym jest IZOTERMY GAZU RZECZYWISTEGO znaczenie w Słownik fizyka I .