Słownik IZOCHORA co to znaczy? Słownik zobacz PRZEMIANY GAZOWE. Definicja Izochora znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Izochora

Definicja z ang. IZOCHORA, z niem. IZOCHORA.

Co to znaczy IZOCHORA: zobacz PRZEMIANY GAZOWE
Definicja INTERFERENCJA ŚWIATŁA W CIENKICH WARSTWACH.:
Co to jest przedstawiono odbicie światła od płaskorównoległej cienkiej płytki o grubości d. Światło dochodzi do punktu wzdłuż dwóch różnych dróg optycznych BC i ADC. W zależności od różnicy tych dróg i przy izochora co znaczy.
Definicja IZOTONY:
Co to jest nuklidy mające jednakową liczbę neutronów izochora krzyżówka.
Definicja IZOTERMA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE izochora co to jest.
Definicja INDUKCJA MAGNETYCZNA:
Co to jest opisująca pole magnetyczne, zdefiniowana opierając się na wzoru na siłę elektrodynamiczną albo siłę Lorentza. Wartość siły F działającej na ładunek próbny Q, poruszający się w polu magnetycznym z izochora słownik.
Definicja IMPEDANCJA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO izochora czym jest.

Czym jest IZOCHORA znaczenie w Słownik fizyka I .