Słownik INTERFERENCJA ŚWIATŁA W CIENKICH WARSTWACH. co to znaczy? Słownik światła od.

Czy przydatne?

Co to jest INTERFERENCJA ŚWIATŁA W CIENKICH WARSTWACH.

Definicja z ang. Interference of light in thin layers., z niem. Interferenz von Licht in dünnen Schichten..

Co to znaczy INTERFERENCJA ŚWIATŁA W CIENKICH WARSTWACH.: Na rysunku przedstawiono odbicie światła od płaskorównoległej cienkiej płytki o grubości d. Światło dochodzi do punktu wzdłuż dwóch różnych dróg optycznych BC i ADC. W zależności od różnicy tych dróg i przy uwzględnieniu zmiany etapy przy odbiciu od górnej powierzchni płytki, w miejscu C może nastąpić wzmocnienie albo wygaszenie fal. Rezultat interferencji światła odbitego od płytki można przedstawić w formie równań: - maksimum odbicia 2dncosβ = mλm = 0,1,2, ... - minimum odbicia. Przy oświetleniu płytki światłem monochromatycznym obserwuje się interferencyjne prążki równego pochylenia, odpowiadające ustalonym wartościom kątów padania . Oświetlając płytkę światłem białym obserwuje się barwne prążki równego pochylenia. W ten sposób powstają barwy interferencyjne, które można obserwować przy nadmuchiwaniu bańki mydlanej albo w plamach oleju, nafty czy benzyny rozlanych na mokrej jezdni. Prążki równego pochylenia są usytuowane w nieskończoności i można je oglądać okiem nieakomodowanym albo wytworzyć ich obraz na ekranie dzięki soczewki skupiającej. W razie warstw w kształcie klina obserwuje się prążki równej grubości, które są usytuowane na powierzchni klina i by je obserwować należy akomodować oko na górną powierzchnię klina. Specjalnym przypadkiem prążków równej grubości są pierścienie Newtona, których zasadę otrzymywania przedstawiono na rysunku
Definicja IMPEDANCJA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO interferencja światła w cienkich warstwach. co to jest.
Definicja INTERFERENCJA FAL:
Co to jest zobacz SUPERPOZYCJA FAL interferencja światła w cienkich warstwach. definicja.
Definicja IZOTERMY GAZU RZECZYWISTEGO.:
Co to jest umieszczamy w naczyniu, którego objętość można zamieniać przy T = const. Zależność ciśnienia gazu od jego objętości dla T = const to izoterma. Kształt i.g.r. zależy od temp.. Dla T < Tk mechanizm interferencja światła w cienkich warstwach. co znaczy.
Definicja INDUKCJA WZAJEMNA:
Co to jest elektromotorycznej indukcji w obwodzie, poprzez który przenika część strumienia indukcji magnetycznej wytworzonego poprzez inny obwód. Jeżeli poprzez cewkę I płynie prąd o natężeniu I, to wytwarza on interferencja światła w cienkich warstwach. słownik.
Definicja INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA:
Co to jest zobacz PRAWO INDUKCJI FARADAYA interferencja światła w cienkich warstwach. znaczenie.

Czym jest INTERFERENCJA ŚWIATŁA W znaczenie w Słownik fizyka I .