Słownik INDUKCJA WZAJEMNA co to znaczy? Słownik indukcji w obwodzie, poprzez który przenika część.

Czy przydatne?

Co to jest Wzajemna Indukcja

Definicja z ang. MUTUAL INDUCTION, z niem. Gegeninduktivität.

Co to znaczy: powstawanie siły elektromotorycznej indukcji w obwodzie, poprzez który przenika część strumienia indukcji magnetycznej wytworzonego poprzez inny obwód. Jeżeli poprzez cewkę I płynie prąd o natężeniu I, to wytwarza on strumień indukcji magnetycznej ΦI. Część tego strumienia przenika cewkę II. Można więc napisać, iż ΦII = kΦI, gdzie współczynnik sprzężenia k zależy od parametrów geometrycznych cewek i od metody ich wzajemnego ustawienia. Gdyż ΦI = LII, to: ΦII = kLII = MII gdzie M - współczynnik indukcji wzajemnej albo indukcyjność wzajemna. SEM indukowana w cewce II wyrazi się wzorem: albo, opuszczając indeksy: Współczynnik i.w. M mierzy się w henrach [H]. Indukcyjność wzajemna dwóch obwodów jest równa jednemu henrowi, jeżeli równomierna zmiana natężenia prądu o jeden amper pośrodku jednej sekundy w obwodzie pierwszym skutkuje stworzenie siły elektromotorycznej indukcji równej jednemu woltowi w drugim obwodzie. Odpowiednikiem praktycznego wykorzystania zjawiska i.w. jest transformator

Czym jest INDUKCJA WZAJEMNA znaczenie w Słownik fizyka I .