Słownik INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA co to znaczy? Słownik materiale nośników ładunku o przeciwnych.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrostatyczna Indukcja

Definicja z ang. electrostatic induction, z niem. Influenz.

Co to znaczy: zdarzenie opierające na rozsunięciu w materiale nośników ładunku o przeciwnych znakach pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Dzięki zjawisku indukcji powstają indukowane dipole elektryczne, dlatego koniec pręta metalowego jest zawsze przyciągany poprzez naelektryzowany pręt dielektryczny (z wyjątkiem znaku ładunku). Także skrawki papieru są przyciągane poprzez naelektryzowany dielektryk wytwarzający niejednorodne pole elektrostatyczne. INDUKCJA ELEKTRYCZNA - wektorowa rozmiar charakteryzująca pole elektryczne. Miarą wartości wektora indukcji w próżni jest gęstość powierzchniowa ładunku elektrycznego indukowanego w złączonych ze sobą małych płytkach metalowych, umieszczonych prostopadle do kierunku linii natężenia pola elektrycznego i w dalszym ciągu rozłączonych, jak pokazano na rysunku. Związek między wektorami i jest następujący: W dielektryku: , gdzie ε - względna przenikalność elektryczna (stała dielektryczna) dielektryka ( trzy wektory elektryczne). Jednostką indukcji elektrycznej jest

Czym jest INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA znaczenie w Słownik fizyka I .