Słownik HOLOGRAFIA co to znaczy? Słownik zapis), mechanizm zbierania i magazynowania informacji.

Czy przydatne?

Co to jest Holografia

Definicja z ang. HOLOGRAPHY, z niem. Holografia.

Co to znaczy HOLOGRAFIA: (z greck. hollos -całkowity, gramma - zapis), mechanizm zbierania i magazynowania informacji optycznej o przedmiocie w emulsji fotograficznej (albo w innym materiale) - hologramie. Wiadomość ta musi zawierać dane o amplitudach i fazach spójnych fal świetlnych, które interferując wytwarzają obraz przedmiotu. Wiadomo, iż zwyczajne odwzorowanie fotograficzne nie zawiera informacji o związkach fazowych rejestrowanych fal świetlnych. H. została wynaleziona poprzez Denisa Gabora w r. 1949. Gabor stwierdził, iż do całkowitej rekonstrukcji każdego obiektu niezbędne jest "spójne tło", po to, by kontrolować etapy fal świetlnych rozproszonych na obiekcie, wykorzystując interferencję tych fal ze spójną falą odniesienia. Metodę otrzymywania i rekonstrukcji h. Gabora albo h. osiowego przedstawia rysunek. Jeśli przeźroczysty element ustawić w wiązce światła spójnego czasowo i przestrzennie, to na kliszy fotograficznej można zarejestrować obraz prążków interferencyjnych powstających wskutek interferencji światła wiązki odniesienia ze światłem rozproszonym na przedmiocie. W ten sposób powstaje hologram, a więc szczególnego rodzaju siatka dyfrakcyjna. Przepuszczając światło spójne poprzez tak spreparowaną siatkę dyfrakcyjną można oglądać przestrzenny obraz pozorny, patrząc poprzez hologram w kierunku źródła światła albo dostać obraz faktyczny na ekranie. Obrazy te powstają wskutek interferencji fal świetlnych ugiętych na hologramie. Następuje tutaj tak zwany rekonstrukcja przedmiotowej powierzchni falowej. Leith i Upatnieks oddzielili wiązkę odniesienia od wiązki oświetlającej element. Najprostszy sposób tworzenia hologramu Leitha i Upatnieksa dla przedmiotu przeźroczystego i powstawanie obrazów w trakcie rekonstrukcji przedmiotowej powierzchni falowej przedstawia rysunek. Jeżeli element nie jest przeźroczysty, wtedy do jego oświetlenia stosuje się zwierciadła. W obydwu opisanych metodach światło spójne bierze podwójny udział: wytwarza hologram dokonując analizy przedmiotu i wytwarza obraz końcowy, dokonując syntezy. W latach pięćdziesiątych XX w. nie były znane źródła światła spójnego o sporym natężeniu, dlatego otrzymanie hologramu było bardzo trudnym zadaniem. Dopiero wynalezienie w 1960 r. lasera umożliwiło postęp różnych technik holograficznych. H. znalazła sporo zastosowań w różnych dziedzinach edukacji i techniki i w dziedzinie sztuki i reklamy. Produkowane aktualnie, w grubych warstwach emulsji fotograficznej, hologramy objętościowe mogą być oglądane w świetle naturalnym
Definicja HIPERDŹWIĘKI:
Co to jest zobacz AKUSTYKA holografia co to jest.
Definicja HIGROMETR KONDENSACYJNY:
Co to jest wykorzystujący zdarzenie kondensacji pary wodnej. Pomiar bazuje na obniżaniu temp. ciała o błyszczącej powierzchni od temp. otoczenia aż do temp. osiadania rosy Tr (pkt. rosy). Wilgotność względną holografia definicja.
Definicja HIGROMETR WŁOSOWY.:
Co to jest reagującym na zmiany wilgotności względnej powietrza jest naciągnięty, odtłuszczony włos ludzki. Włos skraca się, gdy wilgotność maleje, wydłuża się, gdy wilgotność rośnie. Zmiany długości włosa są holografia co znaczy.
Definicja HELIOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO.:
Co to jest układu odniesienia z Ziemi do Słońca jest zasługą polskiego astronoma Mikołaja Kopernika ( Kopernik Mikołaj). W ten sposób uzyskał on prosty opis ruchów ciał niebieskich krążących wokół Słońca. Układ holografia słownik.
Definicja HORROR VACUI:
Co to jest przed pustą przestrzenią (próżnią), o którym poprzez dwa tysiące lat mówili filozofowie. Arystoteles sądził, iż próżnia nie może istnieć, ponieważ materia natychmiast wypełni pustą przestrzeń. Pogląd holografia znaczenie.

Czym jest HOLOGRAFIA znaczenie w Słownik fizyka H .