Słownik GĘSTOŚĆ ENERGII co to znaczy? Słownik objętości pola pewnej wielkości fizycznej: - pole.

Czy przydatne?

Co to jest Energii Gęstość

Definicja z ang. ENERGY DENSITY, z niem. Energiedichte.

Co to znaczy: energia przypadająca na jednostkę objętości pola pewnej wielkości fizycznej: - pole jednorodne; albo - pole niejednorodne. Jednostką g.e. jest albo . G.e. bywa utożsamiana z ciśnieniem, na przykład: E = mgh - energia potencjalna słupa cieczy o wysokości h. - ciśnienie hydrostatyczne (sh = V -objętość słupa cieczy, ρ - gęstość cieczy). Jeżeli Δm jest masą części płynu przepływającego z prędkością v, to jest jego energią kinetyczną, a g.e. nazywa się ciśnieniem dynamicznym

Czym jest GĘSTOŚĆ ENERGII znaczenie w Słownik fizyka G .