Słownik GĘSTOŚĆ ENERGII co to znaczy? Słownik objętości pola pewnej wielkości fizycznej: - pole.

Czy przydatne?

Co to jest Energii Gęstość

Definicja z ang. ENERGY DENSITY, z niem. Energiedichte.

Co to znaczy GĘSTOŚĆ ENERGII: energia przypadająca na jednostkę objętości pola pewnej wielkości fizycznej: - pole jednorodne; albo - pole niejednorodne. Jednostką g.e. jest albo . G.e. bywa utożsamiana z ciśnieniem, na przykład: E = mgh - energia potencjalna słupa cieczy o wysokości h. - ciśnienie hydrostatyczne (sh = V -objętość słupa cieczy, ρ - gęstość cieczy). Jeżeli Δm jest masą części płynu przepływającego z prędkością v, to jest jego energią kinetyczną, a g.e. nazywa się ciśnieniem dynamicznym
Definicja GĘSTOŚĆ:
Co to jest liczbowo równa masie przypadającej na jednostkę objętości ciała. Dla ciał jednorodnych definiuje się g. jako relacja masy ciała M do jego objętości V: Dla ciał niejednorodnych można zdefiniować gęstość energii co znaczy.
Definicja GĘSTOŚĆ ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO.:
Co to jest rodzaju ciągłego rozkładu ładunku elektrycznego można zdefiniować: a) gęstość liniową: ładunek przypadający na jednostkę długości naelektryzowanej nici. Jednostką jest 1 kulomb/metr. b) gęstość gęstość energii krzyżówka.
Definicja GENERATOR ELEKTROSTATYCZNY:
Co to jest wytwarzania różnic potencjałów elektrycznych rzędu mln woltów. G.e. wynalazł w 1890 lord Kelvin, a zastosował go R.J. Van de Graaf w r. 1931. Kluczowe wykorzystanie w fizyce, to zastosowanie tej gęstość energii co to jest.
Definicja GŁÓWNE OSIE BEZWŁADNOŚCI.:
Co to jest sztywnej można wybrać układ współrzędnych (x, y, z) sztywno związany z bryłą. W razie bryły o symetrii osiowej jedna z osi układu pokrywa się normalnie z osią symetrii bryły. Obrót wokół dowolnej osi gęstość energii słownik.
Definicja GALWANOMETR:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru bardzo małych natężeń prądu, rzędu 10-10 A. Przeważnie to jest przyrząd magnetoelektryczny z ruchomą cewką (cewka obraca się w polu magnetycznym magnesu stałego) zawieszoną gęstość energii czym jest.

Czym jest GĘSTOŚĆ ENERGII znaczenie w Słownik fizyka G .