Słownik GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO co to znaczy? Słownik opisu skomplikowanych ruchów.

Czy przydatne?

Co to jest GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO

Definicja z ang. Geocentric MODEL OF PLANETARY, z niem. Geocentric MODELL DER PLANETARY.

Co to znaczy: schemat układu planetarnego, gdzie do opisu skomplikowanych ruchów planet na tle gwiazd stałych przyjmuje się układ odniesienia związany z Ziemią. Artystą takiego modelu Układu Słonecznego był aleksandryjski astronom Ptolemeusz (II w. n.e.). Ptolemeusz założył, iż w środku układu znajduje się Ziemia, a planety krążą po małych okręgach, zwanych epicyklami, których środki obiegają Ziemię po sporych okręgach, nazywanych deferensami. Ponadto środki epicyklów planet "dolnych", Merkurego i Wenus, muszą leżeć na odcinku łączącym Słońce i Ziemię. Z punktu widzenia kinematyki, a więc formalnego opisu ruchu planet, schemat Ptolemeusza jest prawidłowy, jednak odgadnięcie powody tak nadzwyczajnych ruchów wydawało się problemem nie do rozwiązania. Sam Ptolemeusz powiedział, iż "łatwiej chyba poruszyć planety, niż pojąć ich ruch złożony"

Czym jest GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU znaczenie w Słownik fizyka G .