Słownik GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO co to znaczy? Słownik opisu skomplikowanych ruchów.

Czy przydatne?

Co to jest GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO

Definicja z ang. Geocentric MODEL OF PLANETARY, z niem. Geocentric MODELL DER PLANETARY.

Co to znaczy GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO: schemat układu planetarnego, gdzie do opisu skomplikowanych ruchów planet na tle gwiazd stałych przyjmuje się układ odniesienia związany z Ziemią. Artystą takiego modelu Układu Słonecznego był aleksandryjski astronom Ptolemeusz (II w. n.e.). Ptolemeusz założył, iż w środku układu znajduje się Ziemia, a planety krążą po małych okręgach, zwanych epicyklami, których środki obiegają Ziemię po sporych okręgach, nazywanych deferensami. Ponadto środki epicyklów planet "dolnych", Merkurego i Wenus, muszą leżeć na odcinku łączącym Słońce i Ziemię. Z punktu widzenia kinematyki, a więc formalnego opisu ruchu planet, schemat Ptolemeusza jest prawidłowy, jednak odgadnięcie powody tak nadzwyczajnych ruchów wydawało się problemem nie do rozwiązania. Sam Ptolemeusz powiedział, iż "łatwiej chyba poruszyć planety, niż pojąć ich ruch złożony"
Definicja GĘSTOŚĆ:
Co to jest liczbowo równa masie przypadającej na jednostkę objętości ciała. Dla ciał jednorodnych definiuje się g. jako relacja masy ciała M do jego objętości V: Dla ciał niejednorodnych można zdefiniować geocentryczny model układu planetarnego co to jest.
Definicja GAZ RZECZYWISTY.:
Co to jest oddziałują na siebie siłami oddziaływania międzycząsteczkowego. Dla odległości pomiędzy cząsteczkami ~10-10 m przeważają siły odpychające. Dla odległości pomiędzy cząsteczkami ~10-9 m przeważają siły geocentryczny model układu planetarnego definicja.
Definicja GENERATOR MHD (MAGNETOHYDRODYNAMICZNY):
Co to jest zamieniające energię kinetyczna wiązki plazmy w energię elektryczną. Wiązka plazmy o temp. około 3000 K rozpędzona do dużej prędkości przechodzi poprzez region silnego, poprzecznego pola geocentryczny model układu planetarnego co znaczy.
Definicja GALWANOMETR:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru bardzo małych natężeń prądu, rzędu 10-10 A. Przeważnie to jest przyrząd magnetoelektryczny z ruchomą cewką (cewka obraca się w polu magnetycznym magnesu stałego) zawieszoną geocentryczny model układu planetarnego słownik.
Definicja GŁÓWNE OSIE BEZWŁADNOŚCI.:
Co to jest sztywnej można wybrać układ współrzędnych (x, y, z) sztywno związany z bryłą. W razie bryły o symetrii osiowej jedna z osi układu pokrywa się normalnie z osią symetrii bryły. Obrót wokół dowolnej osi geocentryczny model układu planetarnego znaczenie.

Czym jest GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU znaczenie w Słownik fizyka G .