Słownik GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO co to znaczy? Słownik opisu skomplikowanych ruchów.

Czy przydatne?

Co to jest GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO

Definicja z ang. Geocentric MODEL OF PLANETARY, z niem. Geocentric MODELL DER PLANETARY.

Co to znaczy GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU PLANETARNEGO: schemat układu planetarnego, gdzie do opisu skomplikowanych ruchów planet na tle gwiazd stałych przyjmuje się układ odniesienia związany z Ziemią. Artystą takiego modelu Układu Słonecznego był aleksandryjski astronom Ptolemeusz (II w. n.e.). Ptolemeusz założył, iż w środku układu znajduje się Ziemia, a planety krążą po małych okręgach, zwanych epicyklami, których środki obiegają Ziemię po sporych okręgach, nazywanych deferensami. Ponadto środki epicyklów planet "dolnych", Merkurego i Wenus, muszą leżeć na odcinku łączącym Słońce i Ziemię. Z punktu widzenia kinematyki, a więc formalnego opisu ruchu planet, schemat Ptolemeusza jest prawidłowy, jednak odgadnięcie powody tak nadzwyczajnych ruchów wydawało się problemem nie do rozwiązania. Sam Ptolemeusz powiedział, iż "łatwiej chyba poruszyć planety, niż pojąć ich ruch złożony"
Definicja GALILEUSZ, GALILEO GALILEI:
Co to jest 15 II 1564 Piza - 8 I 1642 Arcetri k. Florencji). Fizyk i astronom zajmujący się w pierwszej kolejności teorią. Jako pierwszy zastosował lunetę do obserwacji astronomicznych. Odkrył pierścień Saturna geocentryczny model układu planetarnego co znaczy.
Definicja GRANICZNA DAWKA ROCZNA:
Co to jest promieniowania jonizującego albo neutronów, którą można pochłonąć pośrodku 1 roku dla równomiernego napromieniowania całego ciała: H = DQ [Sv], gdzie D - dawka pochłonięta, Q - bezwymiarowy geocentryczny model układu planetarnego krzyżówka.
Definicja GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU:
Co to jest subiektywną, zależną od oceny siły wrażenia słuchowego wywołanego falą akustyczną, w przeciwieństwie od ciśnienia akustycznego i natężenia dźwięku, które są obiektywnymi cechami fali akustycznej. G geocentryczny model układu planetarnego co to jest.
Definicja GAZ DOSKONAŁY:
Co to jest makroskopowym gaz, którego wskaźniki stanu, p, V, T spełniają równanie Clapeyrona: R - stała gazowa, m - masa gazu, - masa cząsteczkowa, N - liczba cząsteczek gazu, NA - liczba Avogadro. W opisie geocentryczny model układu planetarnego słownik.
Definicja GĘSTOŚĆ ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO.:
Co to jest rodzaju ciągłego rozkładu ładunku elektrycznego można zdefiniować: a) gęstość liniową: ładunek przypadający na jednostkę długości naelektryzowanej nici. Jednostką jest 1 kulomb/metr. b) gęstość geocentryczny model układu planetarnego czym jest.

Czym jest GEOCENTRYCZNY MODEL UKŁADU znaczenie w Słownik fizyka G .