Słownik GENERATOR DRGAŃ NIEGASNĄCYCH co to znaczy? Słownik oscylator tłumiony elektryczny.

Czy przydatne?

Co to jest Niegasnących Drgań Generator

Definicja z ang. GENERATOR VIBRATION NIEGASNĄCYCH, z niem. GENERATOR VIBRATION NIEGASNĄCYCH.

Co to znaczy GENERATOR DRGAŃ NIEGASNĄCYCH: Elektryczny układ drgający LC ( oscylator tłumiony elektryczny) pobudzony jednokrotnie wykonuje drgania swoje, które są drganiami gasnącymi. Przyczyną zanikania drgań są utraty energii powiązane z wydzielaniem się ciepła na opornościach i wypromieniowywaniem fal elektromagnetycznych. Generator drgań niegasnących to urządzenie, które podtrzymuje drgania obwodu LC dostarczając do niego energię w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. Do sterowania procesem dostarczania energii wykorzystuje się przedmioty aktywne, takie jak: tranzystory, wzmacniacze operacyjne, lampy elektronowe ( trioda). Sposobność sterowania dopływu energii dają obwody sprzężenia zwrotnego. W generatorze typu Meissnera sprzężenie zwrotne jest wykonywane przy użyciu transformatora. Sygnał z uzwojenia wtórnego transformatora steruje prądem bazy tranzystora, a to natomiast skutkuje sterowanie prądu kolektora połączonego z obwodem rezonansowym LC. Obwód rezonansowy LC tworzy uzwojenie wtórne transformatora L i kondensator C
Definicja GRANICZNA DAWKA ROCZNA:
Co to jest promieniowania jonizującego albo neutronów, którą można pochłonąć pośrodku 1 roku dla równomiernego napromieniowania całego ciała: H = DQ [Sv], gdzie D - dawka pochłonięta, Q - bezwymiarowy generator drgań niegasnących co znaczy.
Definicja GENERATOR MHD (MAGNETOHYDRODYNAMICZNY):
Co to jest zamieniające energię kinetyczna wiązki plazmy w energię elektryczną. Wiązka plazmy o temp. około 3000 K rozpędzona do dużej prędkości przechodzi poprzez region silnego, poprzecznego pola generator drgań niegasnących krzyżówka.
Definicja GALILEUSZ, GALILEO GALILEI:
Co to jest 15 II 1564 Piza - 8 I 1642 Arcetri k. Florencji). Fizyk i astronom zajmujący się w pierwszej kolejności teorią. Jako pierwszy zastosował lunetę do obserwacji astronomicznych. Odkrył pierścień Saturna generator drgań niegasnących co to jest.
Definicja GĘSTOŚĆ ENERGII:
Co to jest przypadająca na jednostkę objętości pola pewnej wielkości fizycznej: - pole jednorodne; albo - pole niejednorodne. Jednostką g.e. jest albo . G.e. bywa utożsamiana z ciśnieniem, na przykład: E = mgh generator drgań niegasnących słownik.
Definicja GENERATOR ELEKTROSTATYCZNY:
Co to jest wytwarzania różnic potencjałów elektrycznych rzędu mln woltów. G.e. wynalazł w 1890 lord Kelvin, a zastosował go R.J. Van de Graaf w r. 1931. Kluczowe wykorzystanie w fizyce, to zastosowanie tej generator drgań niegasnących czym jest.

Czym jest GENERATOR DRGAŃ NIEGASNĄCYCH znaczenie w Słownik fizyka G .