Słownik GAZ RZECZYWISTY. co to znaczy? Słownik siłami oddziaływania międzycząsteczkowego. Dla.

Czy przydatne?

Co to jest Rzeczywisty Gaz

Definicja z ang. GAS REAL., z niem. GAS REAL..

Co to znaczy: Cząsteczki g.rz. oddziałują na siebie siłami oddziaływania międzycząsteczkowego. Dla odległości pomiędzy cząsteczkami ~10-10 m przeważają siły odpychające. Dla odległości pomiędzy cząsteczkami ~10-9 m przeważają siły przyciągające. To są tak zwany siły Van der Waalsa, słabe w relacji do sił odpowiedzialnych za wiązania w stabilnych cząsteczkach. G.rz. może ulegać przemianie fazowej (skroplenie; izotermy gazu rzeczywistego). G.rz. spełnia równanie Clapeyrona ( gaz doskonały), gdy jego właściwości są zbliżone do właściwości gazu doskonałego przy spełnieniu warunków: - niskie ciśnienie (można pomijać wzajemne wpływ cząsteczek i ich objętość) - temp. T > Tkrytyczna (gaz się nie skrapla) - T < Tjon. (temp., dla której występuje jonizacja gazu)

Czym jest GAZ RZECZYWISTY znaczenie w Słownik fizyka G .